Hva er driftskostnader?

Driftskostnader er de som gjør det mulig å opprettholde den daglige aktiviteten til et selskap, som vanligvis ikke er direkte knyttet til produksjonen. Både begrepet driftskostnader og driftskostnader brukes ofte. Disse kostnadene påløper i den normale utviklingen av den økonomiske enheten, i henhold til formålet den ble stiftet for, og registrerer utgiftene som er påløpt … Les mer