Hva er en database?

Begrepet database oppsto først i 1963. I prinsippet er en database et sett med informasjon, men for at den informasjonen skal betraktes som en database, må den oppfylle en rekke egenskaper og krav til innholdet. og struktur.

En database er derfor et sett med informasjon som oppfyller en rekke egenskaper som skal betraktes som sådan: for det første må databasen ha denne informasjonen strukturert og gruppert. I tillegg må dataene tilhøre samme kontekst og lagres på en måte som tillater videre bruk.

Databaser brukes ofte på arbeidsplassen og i Selskapet, for eksempel når du lagrer ansettelsesinformasjon om ansatte i et selskap eller for å administrere en portefølje av kunder, selv om bruken av den utvides til praktisk talt alle tenkelige felt.

Databasetyper

Databasene kan klassifiseres ut fra to kriterier, for eksempel innholdet og variasjonen:

Databaser basert på innholdet

Basert på innholdet kan databasene klassifiseres i fire typer:


  • Fulltekstdatabaser. De er databaser som lagrer primære kilder til fullstendig informasjon.
  • Katalogdatabaser. Disse databasene inneholder informasjon som telefonnummer og poster eller lignende oppføringer.
  • Biografiske databaser. Den inneholder informasjon relatert til biografien til forfatterne, samt et sammendrag eller utdrag av deres publikasjoner.
  • Kjemiske og biologiske databaser. Disse databasene inkluderer kjemiske og biologiske poster.

Databaser basert på deres variabilitet

Basert på variasjonen, kan databaser klassifiseres i to typer.

  • Dynamiske databaser. Dataene dine blir jevnlig endret og oppdatert. De er databaser som kan konsulteres og redigeres.
  • Statiske databaser. Disse databasene er kun for lesing og rådgivning. Dataene dine blir ikke endret regelmessig.