Hva er en begrenset skjønnsmessig konto?

En begrenset skjønnsmessig konto er en konto hvor kontoinnehaveren har gitt noen andre tillatelse til å ta investeringsbeslutninger på deres vegne, men kun innenfor visse rammer. Dette betyr at kontohaver har gitt den andre personen skjønn over hvilke investeringer som skal gjøres, men har satt grenser for hvor mye de kan bruke eller hvor mye risiko de kan ta. Dette kan være en nyttig ordning for folk som ønsker å delegere investeringsbeslutninger, men likevel beholde en viss kontroll over økonomien sin.

Hva betyr skjønn i finans?

Skjønnsmessig betyr at beslutningen om å kjøpe eller selge et verdipapir er opp til investorens skjønn. Denne typen investering krever høy grad av kunnskap og erfaring for å lykkes. Mange investorer bruker skjønnsmessige investeringsstrategier for å utnytte markedsmuligheter som de tror vil være lønnsomme. Hva er synonymet til skjønnsmessig? Skjønnsmessig refererer til penger som er tilgjengelig for å bli brukt etter den enkeltes skjønn, uten å være begrenset av et budsjett. Hva er det motsatte av skjønnsmessige fordeler? Det motsatte av skjønnsmessige ytelser vil være obligatoriske ytelser. Dette er fordeler som en ansatt har rett til å motta ved lov, for eksempel Social Security eller Medicare.

Hva brukes skjønnsmessige midler til?

Skjønnsmidler er midler som ikke er øremerket til noe bestemt formål. De kan brukes til alle formål som holderen synes passer.

Det finnes noen forskjellige typer skjønnsbaserte fond. En type er et skjønnsfond som er opprettet av en arbeidsgiver. Denne typen fond brukes vanligvis til å dekke utgifter til små utgifter som ikke dekkes av selskapets ordinære budsjett. En annen type skjønnsfond er et personlig skjønnsfond. Denne typen fond brukes vanligvis av enkeltpersoner for å dekke kostnadene ved uventede utgifter.

Hvilken av følgende utgjør en skjønnsmessig konto?

Alt av følgende utgjør skjønnsmessige kontoer:

1. Individuelle pensjonskontoer (IRA)
2. 401(k)-planer
3. 403(b)-planer
4. 457 planer
5. pensjonsordninger
6. overskuddsdelingsplaner
7. Keogh-planer
8. livrentekontrakter