Hva er skjønnsmessig inntekt?

Skjønnsinntekt er pengene du har til overs etter at du har betalt for de nødvendige levekostnadene, som mat, husly og klær. Disse pengene kan brukes til alt du vil, inkludert sparing, investeringer eller luksuskjøp.

Skjønnsinntekt brukes ofte som et mål på noens økonomiske velvære. Jo mer skjønnsmessig inntekt du har, jo flere valg har du i hvordan du bruker pengene dine.

Det er ingen fast definisjon av hva som regnes som skjønnsmessig inntekt, og det kan variere fra person til person. For noen mennesker kan det omfatte penger til reiser eller underholdning, mens det for andre kan være begrenset til midler til pensjonssparing eller nedbetaling av gjeld.

Mengden av skjønnsmessig inntekt du har kan også endre seg over tid, avhengig av omstendighetene dine. For eksempel, hvis du får lønning på jobben eller får en baby, vil levekostnadene øke og du kan ha mindre penger til overs til skjønnsmessige utgifter.

Hvor mye skjønnsmessig inntekt trenger du? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet siden alles budsjett og forbruksvaner er forskjellige. Men som en generell tommelfingerregel bør du ha som mål å ha minst 3-6 måneders levekostnader satt av i sparing som skjønnsmessig inntekt. Dette vil gi deg en pute for å dekke uventede kostnader eller dra nytte av muligheter som dukker opp, uten å sette din økonomiske stabilitet i fare.

Hva er budsjettplanen for 50 30 20?

50 30 20 budsjettplanen er en enkel måte å budsjettere pengene dine på. Du starter med å allokere 50 % av inntekten din til dine viktige utgifter, som husleie, mat og transport. Deretter setter du av 30 % av inntekten til dine skjønnsmessige utgifter, for eksempel underholdning og spise ute. Til slutt sparer du 20 % av inntekten til dine langsiktige økonomiske mål, for eksempel pensjonisttilværelse eller et regnværsdagsfond.

Denne budsjetteringsmetoden kan hjelpe deg med å få kontroll på utgiftene dine og sikre at du når dine økonomiske mål. Det kan også hjelpe deg å holde deg innenfor dine evner og unngå gjeld. Betraktes en bilbetaling som skjønnsmessig inntekt? Skjønnsinntekt er mengden penger du har til overs etter at du har betalt for alle nødvendige utgifter, som bolig, mat og transport. En bilbetaling vil ikke anses som en nødvendig utgift, så den faller inn under skjønnsmessig inntektskategori.

Hva er 2 eksempler på skjønnsmessige utgifter?

1. Underholdning: Filmer, konserter, sportsbegivenheter, osv.
2. Spise ute: Måltider på restauranter, gatekjøkken osv.

Hva er de tre største skjønnsmessige postene i det føderale budsjettet?

De tre største skjønnsmessige postene i det føderale budsjettet er:

1. Social Security
2. Medicare
3. Medicaid