Hva er en begrenset skjønnsmessig konto?

En begrenset skjønnsmessig konto er en konto hvor kontoinnehaveren har gitt noen andre tillatelse til å ta investeringsbeslutninger på deres vegne, men kun innenfor visse rammer. Dette betyr at kontohaver har gitt den andre personen skjønn over hvilke investeringer som skal gjøres, men har satt grenser for hvor mye de kan bruke eller hvor mye … Les mer