Hva er en avdeling?

Begrepet avdeling refererer til hver av divisjonene der en avdeling er strukturert. corporación, og at de har forskjellige funksjoner knyttet til deres aktivitet. Vi kan si at en avdeling er en av delene som utgjør en organisasjon.

Vi kan finne mange betydninger av avdeling. På den ene siden er avdelingen i et selskap det som forstås som en av delene et selskap er delt inn i. På den annen side viser det også til hver av undervisnings- og forskningsenhetene som utgjør universitetene. Og til slutt brukes den også til å definere en administrativ inndeling av et land, for eksempel departement.

Det er mange typer avdelinger, siden hvert selskap lager sine avdelinger i henhold til den strukturen det velger, og som det mener er det ideelle for å oppnå den høyeste ytelsen til selskapet. Imidlertid er det noen avdelinger som vanligvis er til stede i et stort antall selskaper, som personalavdelingen, kommersiell avdeling, administrasjonsavdeling, produksjonsavdeling eller innkjøpsavdeling.