Hva er en andel uten stemmerett?

Ikke-stemmeberettigede aksjer er en type acción som begrenser abonnenten til deltakelse i ledelsen av Selskapet, siden de ikke har stemmerett på selskapets generalforsamlinger, og de kan heller ikke utfordre noen avtale som selskapet har nådd.

Imidlertid abonnenten av aksjene uten stemmerett, kan du nyte alle de økonomiske fordelene som aksjen har, for eksempel innkreving av årlig utbytte, fast eller variabel, som selskapet genererer for alle aksjonærer og som er etablert i vedtektene sosial.

Ikke-stemmeberettigede aksjer kan ikke overstige en pålydende verdi som er større enn 50% av aksjen sosial kapital utbetalt. I tillegg, hvis selskapet ikke betaler minimumsutbyttet som er etablert for disse aksjene, må det betale det de neste årene, og i mellomtiden vil abonnenten av disse aksjene gjenvinne stemmeretten.