Hva er dobbelt oppføring?

Konseptet med dobbel oppføring er regnskapssystemet fulgt av selskaper for å reflektere og oppdatere sine økonomiske bevegelser og transaksjoner. Dermed er betydningen av et selskaps dobbeltoppføring knyttet til regnskapsposter og med regnskapet.

Men som et kjennetegn ved dobbeltspill, må det alltid være en regnskapsmessig balanse mellom debet og kreditt. Dette betyr at "plikten" og "gjøringen" må holde en forbindelse for å regulere eiendelene til selskapet.

På den annen side indikerer den grunnleggende regelen om dobbeltoppføringer at hvis en person kjøper et produkt eller en tjeneste, vil han alltid være skyldner, mens den som har levert det, leverandøren, blir kreditor.

Det er viktig å ikke forveksle begrepet dobbel inngang med begrepet dobbel dobbel regnskapSiden sistnevnte, i motsetning til dobbeltpost, har økonomiske og kriminelle sanksjoner.