Hva er det relevante markedet?

For å forstå den aktuelle markedsperioden er det viktig at vi vurderer to versjoner: den av forbruker og produsentens. Vi snakker om et relevant marked når produkter eller selskaper tilbys som er veldig like (de er nære erstatninger) og det er tett konkurranse.

Det er viktig at vi tar hensyn til de to versjonene vi har diskutert: på den ene siden hva forbrukeren tror de kan være erstatninger; og på den annen side fra et selskaps synspunkt varene og tjenestene eller andre selskaper som kan produsere de samme eller med svært like egenskaper.

Det relevante markedet kan hjelpe et selskap eller en forbruker å finne grensene for markedene, makten det utøver over det og konkurranse, og konsekvensene deres handlinger har på forbrukerne. Dette er fordi blant de produktene som erstatninger er den eksisterende konkurransen mye større, slik at noen ganger blir forbrukerne berørt (på godt og vondt).

Og hvordan er det relevante markedet etablert?

Som vi har sagt, måles eller etableres det relevante markedet ved erstatning, og for dette kommer vi tilbake til de to versjonene fra før:

  • Fra forbrukerens synspunkt: det er to erstatningsprodukter som kan gi oss de samme fordelene eller funksjonene som andre.
  • Fra selskapets synspunkt: det avhenger av hvor lett de kan tilby disse produktene (det er ingen inngangshindringer).

På denne måten kan vi etablere det relevante markedet vi vil vite: erstatning er et nøkkelpunkt som vi ikke kan ignorere, og at vi må studere det i detalj for å bestemme hvilke markeder som er spille konkurrentene våre.