Hva er beredskap?

Begrepet beredskap refererer til usikre situasjoner som kan eller ikke kan oppstå i fremtiden. I regnskap snakker vi om uforutsetninger for å referere til forretningssituasjoner som har en viss grad av usikkerhet.

Kontingenser i regnskapsforhold brukes til å indikere både rettighetene og gjeld fremtidens selskaper. Og selv om det kan virke negativt, brukes beredskaper for å indikere positive fremtidige forutsetninger, som minst gunstige for samfunnet.

Til tross for deres tilknyttede usikkerhet, registrerer mange selskaper regnskapsforutsetninger i regnskapsminne, selv om betingede eiendeler og forpliktelser ikke er avhengige av selskapet selv.

Betingede forpliktelser kan være basert på fremtidig gjeld vi har, eller på forpliktelser som utløper plutselig på grunn av en eller annen årsak. Når det gjelder betingede eiendeler, viser de til mulige oppkjøp som selskapet må utføre i fremtiden, dersom visse forventede situasjoner blir oppfylt.