Hva er avrunding?

Avrunding er en prosess der tall eller sifre reduseres til en viss numerisk verdi. Begrepet avrunding innebærer vanligvis at i forretningsregnskapssaker vil desimaltall bli tilbakestilt ved nærhet, enten høyere eller lavere, for å gi en nærmere og mer nøyaktig numerisk verdi.

Avrundingsregler

Dermed gjør betydningen av avrunding det mye lettere å jobbe med desimaltall og forbindelser, fordi vi gjennom en tilnærming kan komme litt nærmere det endelige målet om å øke hastigheten på beregningene.

Avrundingsregelen er basert på å endre sifrene over eller under tallet 5. Hvis det er tallene 5, 6, 7, 8 og 9, vil avrundingen være høyere. Hvis det derimot er tallene 0, 1, 2, 3 eller 4, vil avrundingen være lavere. Derfor, basert på disse egenskapene til avrunding, bekrefter vi at desimalen som skal avrundes, rett og slett er eliminert.