Hva du bør vite om kontantposisjoner

Kontantposisjoner: Hva du trenger å vite

Hva er de tre hovedområdene for bedriftsfinansiering?

De tre hovedområdene for bedriftsfinansiering er kapitalbudsjettering, kapitalstruktur og arbeidskapitalstyring.

1. Kapitalbudsjettering er prosessen med å planlegge og bestemme hvilke langsiktige investeringer en bedrift skal gjøre. Dette inkluderer avgjørelser som om du skal investere i nytt utstyr, åpne en ny fabrikk eller kjøpe et annet selskap.

2. Kapitalstruktur er blandingen av et selskaps gjeld og egenkapital. Dette inkluderer avgjørelser som hvor mye gjeld du skal ta på deg, om du skal utstede nye aksjer og hvordan du bruker kontantreserver.

3. Arbeidskapitalstyring er prosessen med å forvalte et selskaps kortsiktige eiendeler og gjeld. Dette inkluderer avgjørelser som hvor mye inventar du skal ha for hånden, hvordan du administrerer fordringer og gjeld, og hvordan du finansierer kortsiktige behov.

Hva er terminologiene for kontanter?

1. Kundefordringer (A/R): Dette er beløpet som et selskap skylder sine kunder for varer eller tjenester som er levert på kreditt.

2. Leverandørgjeld (A/P): Dette er beløpet som et selskap skylder sine leverandører for varer eller tjenester som er mottatt på kreditt.

3. Petty Cash: Dette er en liten mengde kontanter som holdes for hånden for å møte små, uventede utgifter.

4. Cash in Hand: Dette er mengden kontanter som et selskap har for hånden til enhver tid.

5. Kontanter i bank: Dette er mengden kontanter som et selskap har satt inn på en bankkonto.

Hva er den beste strategien angående kontantposisjon?

Det finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, da den beste strategien angående kontantposisjon vil variere avhengig av de spesifikke omstendighetene til det aktuelle selskapet. Noen generelle retningslinjer som selskaper kan være lurt å vurdere inkluderer imidlertid å opprettholde en sterk kontantposisjon for å kunne takle uventede utgifter eller nedgangstider i virksomheten, og å investere overskytende kontanter i kortsiktige investeringer som statskasseveksler eller pengemarkedsfond i for å tjene penger på det.

Hva er de 4 generelle finansområdene?

Det er fire generelle finansområder:

1. Økonomisk planlegging
2. Økonomistyring
3. Økonomisk analyse
4. Finansiell beslutningstaking

Hva er de tre typene kontanter?

1. Driftskontantstrøm: Dette er kontanter som genereres fra den daglige driften av virksomheten. Det inkluderer ting som inntekter fra salg, betalinger fra kunder og penger brukt på ting som varelager og lønn.

2. Investeringskontantstrøm: Dette er kontanter som genereres fra salg av investeringer eller fra reinvestering av fortjeneste.

3. Finansieringskontantstrøm: Dette er kontanter som genereres fra kilder utenfor virksomheten, som lån, aksjeinvesteringer eller salg av obligasjoner.