Sertifikat for fornybar energi (REC)

I USA representerer et fornybar energisertifikat (REC) miljøattributtene til én megawatt-time (MWh) elektrisitet generert fra en kvalifiserende fornybar energiressurs. Én REC er lik én MWh elektrisitet produsert og levert til nettet fra en fornybar ressurs. Sertifikater for fornybar energi er opprettet som en måte å oppmuntre til investeringer i fornybare energiressurser, og for å la … Les mer

Høyrenteobligasjoner: definisjon, typer og investeringsstrategier

Hva er høyrenteobligasjoner? High yield-obligasjoner er en type obligasjoner som gir høyere avkastning enn andre obligasjoner. De er også kjent som useriøse obligasjoner. Hvordan kan du investere i høyrenteobligasjoner? Du kan investere i high yield-obligasjoner gjennom en megler. Hva er de 5 egenskapene til obligasjoner? 1. Obligasjoner er en type gjeldssikkerhet, der utstederen (vanligvis en … Les mer