Hva er en foretrukket kreditor?

Den foretrukne fordringshaveren er en juridisk person med fortrinnsrett til inkasso på grunn av betalingsstans eller gjelds konkurs som skyldes dens institusjonelle karakter, eller fordi den har en eller annen form for garanti. Det er den som har størst rett til innsamling. Å ha den foretrukne etiketten eller kategorien er veldig viktig for långiveren. Dette … Les mer