Greenshoe Option

En greenshoe-opsjon er en opsjon som lar garantisten for en børsnotering (IPO) kjøpe ytterligere aksjer fra utstederen til samme pris som børsnoteringen hvis etterspørselen etter aksjene er høyere enn forventet. Greenshoe-opsjonen kan utøves av forsikringsgiveren når som helst i løpet av opsjonens levetid, inntil maksimalt 15 dager etter børsnoteringen. Greenshoe-alternativet er oppkalt etter det første … Les mer