Book Building Definition

Bokbyggingsprosessen er prismekanismen som brukes i en børsintroduksjon (IPO) der investeringsbanker og andre store institusjonelle investorer søker bud fra potensielle investorer for å bestemme prisen som børsnoteringen vil bli tilbudt til. Bokbyggingsprosessen brukes til å generere interesse for en børsnotering og for å sette en pris som vil maksimere avkastningen til selskapet som henter inn … Les mer

Frigjort

Når et selskap blir børsnotert, tilbyr det aksjer til publikum for første gang. Selskapet samler inn penger ved å selge aksjer til investorer, og investorene kjøper aksjer i selskapet i håp om at selskapet skal lykkes og verdien på aksjene går opp. Når et selskap går på børs, sies det å være «frigjort» fra privat … Les mer

Hva betyr primærdistribusjon?

En primær distribusjon er det første salget av aksjer av et selskap til offentligheten. Selskapet kan være nystiftet eller allerede børsnotert, men i begge tilfeller representerer primærfordelingen første gang selskapets aksjer har vært tilgjengelige for kjøp av allmennheten. Det finnes to typer primære distribusjoner: en børsintroduksjon (IPO) og en sekundær emisjon. En børsnotering er det … Les mer

Offering

Et «tilbud» refererer til salg av verdipapirer av et selskap for å skaffe kapital. Verdipapirene selges vanligvis til institusjonelle investorer, som banker, forsikringsselskaper og verdipapirfond, så vel som til velstående enkeltpersoner. Selskapet vil vanligvis engasjere en investeringsbank for å fungere som garantist for tilbudet. Investeringsbanken vil bidra til å sette prisen på verdipapirene og vil … Les mer

Greenshoe Option

En greenshoe-opsjon er en opsjon som lar garantisten for en børsnotering (IPO) kjøpe ytterligere aksjer fra utstederen til samme pris som børsnoteringen hvis etterspørselen etter aksjene er høyere enn forventet. Greenshoe-opsjonen kan utøves av forsikringsgiveren når som helst i løpet av opsjonens levetid, inntil maksimalt 15 dager etter børsnoteringen. Greenshoe-alternativet er oppkalt etter det første … Les mer

Stabiliserende bud

Et stabiliserende bud er en ordre om å kjøpe aksjer i en børsnotering som er plassert av investeringsbanken som garanterer handelen. Hensikten med det stabiliserende budet er å støtte prisen på aksjen etter at den begynner å handle, for å unngå en kraftig nedgang. Når et selskap går på børs, ansetter det vanligvis en investeringsbank … Les mer

Ny utgave

En børsintroduksjon (IPO) er det første salget av aksjer i et selskap til offentligheten. En ny utgave er et verdipapir som er opprettet og solgt for første gang. IPOer er vanligvis garantert av investeringsbanker, som også hjelper med å bestemme tilbudsprisen. Hva er de fem typene verdipapirer? 1. Vanlige aksjer: Vanlige aksjer representerer eierskap i … Les mer

Flotation

Begrepet «flotasjon» refererer til prosessen med å bringe et selskap inn på aksjemarkedet. Dette innebærer salg av aksjer i selskapet til investorer, for å skaffe kapital til virksomheten. Prosessen med flotasjon kan være kompleks og langvarig, og den overvåkes ofte av investeringsbanker og andre finansinstitusjoner. Hva er metodene for å utstede verdipapirer? Det er tre … Les mer

Devolvement

Devolvering er prosessen der et selskaps aksjer tilbys offentligheten for første gang. Selskapet kan velge å gjøre dette for å skaffe kapital, for å øke sin synlighet eller for å skape et marked for sine aksjer. Prosessen med devolvering kan være kompleks, og det er en rekke forskjellige måter det kan gjøres på. Den vanligste … Les mer

Best Efforts

Uttrykket «best innsats» er ofte brukt i verdipapirindustrien og refererer til nivået av innsats som en garantert av et verdipapirtilbud vil bruke for å selge verdipapirene. I et best innsats-tilbud, samtykker garantisten i å gjøre sitt beste for å selge verdipapirene, men garanterer ikke at alle verdipapirene vil bli solgt. Hva er best innsats? Et … Les mer