gjeldsinstrument

Et gjeldsinstrument er et finansielt instrument som representerer en gjeld som en part skylder til en annen. Gjeldsinstrumenter kan være i form av obligasjoner, lån eller kredittlinjer.

Hva er de fire grunnleggende kategoriene av gjeldsinstrumenter?

Det er fire hovedkategorier av gjeldsinstrumenter: sikret, usikret, konvertible og ikke-konvertible. Hver type har sine egne unike egenskaper og risikoer.

Sikrede gjeldsinstrumenter er dekket av sikkerhet, vanligvis i form av eiendom eller andre eiendeler. Denne sikkerheten tjener som sikkerhet for lånet, noe som betyr at hvis låntakeren misligholder, kan långiveren beslaglegge sikkerheten for å hente inn tapene. Sikret gjeld er vanligvis mindre risikabelt for långivere, og kan som et resultat tilby lavere renter enn usikret gjeld.

Usikrede gjeldsinstrumenter er ikke dekket av sikkerhet. Dette gjør dem mer risikable for långivere, som kan kreve høyere renter for å kompensere for den ekstra risikoen. Hvis en låntaker misligholder et usikret lån, kan långiveren ha problemer med å hente inn tapene sine.

Konvertible gjeldsinstrumenter kan konverteres til egenkapital etter låntakers valg. Denne funksjonen gjør dem mer fleksible enn andre typer gjeld, men også mer risikable. Hvis det går bra med låntakerens virksomhet, kan de velge å konvertere gjelden til egenkapital, noe som kan utvanne de eksisterende aksjonærenes eierandel. Men hvis virksomheten ikke går bra, kan det hende at låntakeren ikke er i stand til å foreta de nødvendige betalingene og kan misligholde lånet.

Ikke-konvertible gjeldsinstrumenter kan ikke konverteres til egenkapital. Dette gjør dem mindre fleksible enn konvertibel gjeld, men også mindre risikable. Ikke-konverterbar gjeld utstedes vanligvis av veletablerte selskaper med sterk kredittvurdering.

Hvilket er ikke et gjeldsinstrument?

Hvilket er ikke et gjeldsinstrument?

Gjeldsinstrumenter er finansielle produkter som vanligvis brukes til å skaffe kapital ved å låne. De vanligste typene gjeldsinstrumenter er obligasjoner og lån. Andre typer gjeldsinstrumenter inkluderer gjeldsbrev, veksler og leieavtaler.

Hva er de to typene gjeld?

1. Sikret gjeld: Et lån som er dekket av sikkerhet. Hvis låntakeren misligholder lånet, kan långiveren beslaglegge sikkerheten for å hente inn tapene sine.

2. Usikret gjeld: Et lån som ikke er dekket av sikkerhet. Hvis låntakeren misligholder lånet, har långiveren ingen regressrett bortsett fra å prøve å inndrive gjelden på lovlige måter.

Hva er 3 eksempler på gjeld?

1. Senior Secured Notes: Dette er obligasjoner som er dekket av sikkerhet, typisk i form av selskapets eiendom eller utstyr. Sikkerheten tjener som sikkerhet for lånet, noe som betyr at hvis selskapet misligholder lånet, kan långiveren beslaglegge sikkerheten og selge den for å hente inn tapene sine.

2. Senior Unsecured Notes: Dette er obligasjoner som ikke er dekket av sikkerhet. Dette gjør dem mer risikable for investorene, siden det ikke er noen garanti for at de vil bli tilbakebetalt dersom selskapet misligholder lånet.

3. Ansvarlig gjeld: Dette er gjeld som er underordnet annen gjeld, det vil si at den først betales tilbake etter at annen gjeld er tilbakebetalt ved mislighold. Dette gjør det til en investering med høyere risiko, men tilbyr også vanligvis en høyere rente for å kompensere for den økte risikoen.

Er bedriftens gjeld fast eller variabel?

Det er ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet da det avhenger av de spesifikke betingelsene for den aktuelle bedriftsgjelden. Generelt kan imidlertid bedriftsgjeld enten være fast eller variabel. Fast bedriftsgjeld refererer til lån som har en fastsatt rente og nedbetalingsplan, mens variabel bedriftsgjeld har en rente som kan svinge over tid.