Human Resources (HR) Betydning og ansvar

Human Resources (HR) er avdelingen i en virksomhet som er ansvarlig for alle aspekter av medarbeiderledelse. Dette inkluderer rekruttering, opplæring, fordeler og lønn. HR er også ansvarlig for å sikre at alle selskapets retningslinjer og prosedyrer følges. HRs hovedoppgaver er å tiltrekke, ansette og beholde ansatte. De jobber også for å forbedre ansattes moral og … Les mer

Nettsamlinger Definisjon

Definisjon av nettoinnkreving: Begrepet «nettoinnkreving» refererer til den totale premiebeløpet som innkreves av et forsikringsselskap, minus eventuelle utbetalte erstatningskrav. Dette er mengden penger som selskapet faktisk har tilgjengelig for å investere eller bruke til å betale driftsutgifter. Hvordan beregner du innkrevingsprosent? Innkrevingsprosenten beregnes ved å dele det totale beløpet som er samlet inn med det … Les mer

gjeldsinstrument

Et gjeldsinstrument er et finansielt instrument som representerer en gjeld som en part skylder til en annen. Gjeldsinstrumenter kan være i form av obligasjoner, lån eller kredittlinjer. Hva er de fire grunnleggende kategoriene av gjeldsinstrumenter? Det er fire hovedkategorier av gjeldsinstrumenter: sikret, usikret, konvertible og ikke-konvertible. Hver type har sine egne unike egenskaper og risikoer. … Les mer