Garantert lån

Et garantert lån er et lån som er garantert av en tredjepart, typisk et offentlig organ eller et privat selskap. Det offentlige organet eller selskapet som garanterer lånet vil typisk godta å betale långiveren tilbake dersom låntakeren misligholder lånet. Garanterte lån gis ofte til låntakere som kanskje ikke er i stand til å kvalifisere for et tradisjonelt lån, for eksempel en liten bedriftseier eller en bonde.

Hva er de tre typene tidslån?

1) Et terminlån er et lån fra en bank for et bestemt beløp som har en spesifisert nedbetalingsplan og en fast eller variabel rente. Lånet er til et bestemt prosjekt eller formål.

2) Et mellomlån er et lån med en nedbetalingsplan på ett til fem år.

3) Et langsiktig lån er et lån med en nedbetalingsplan på mer enn fem år. Hvor mange lånetyper finnes det? Det er to hovedtyper av lån: sikret og usikret. Lån med sikkerhet er dekket av sikkerhet, som gir utlåner et krav på eiendommen hvis du misligholder lånet. Usikrede lån er ikke dekket av sikkerhet og er generelt vanskeligere å få.

Hvilke lån er kortsiktige?

Det finnes mange typer lån, men ikke alle er kortsiktige lån. Et kortsiktig lån er typisk definert som et lån som har en løpetid på ett år eller mindre. Noen eksempler på kortsiktige lån inkluderer lønningslån, personlige lån og billån. Er garanterte lån sikret? Nei, garanterte lån er ikke sikret. Et garantert lån er et lån som er garantert av en tredjepart, vanligvis en statlig enhet eller ideell organisasjon. Garantien innebærer at långiver er beskyttet mot tap dersom låntaker misligholder lånet.

Hva er en garantiavtale? En garantiavtale er en kontrakt mellom to parter der en part godtar å bli holdt ansvarlig for gjelden eller forpliktelsene til en annen part i tilfelle de ikke er i stand til å oppfylle dem. Denne typen avtaler brukes ofte i forretningsforhold, hvor ett selskap kan gå med på å garantere betaling av et annet selskaps gjeld overfor en tredjepart.