Lær om hva en oppkjøp er

I næringslivet er en buyout kjøp av ett selskap av et annet. En utkjøp kan oppnås på flere måter, men den vanligste er at det kjøpende selskapet ganske enkelt kjøper alle utestående aksjer i målselskapet. Denne typen buyout er kjent som en 100% buyout. En annen vanlig type oppkjøp er kjent som en delvis oppkjøp, … Les mer

Fortjeneste Definisjon: Brutto, drifts- og nettofortjeneste forklart

Fortjeneste Definisjon: Brutto, drifts- og nettofortjeneste forklart Hva er forholdet mellom bruttoresultat og driftsresultat? Driftsresultat er et selskaps totale inntekt minus driftsutgiftene, som inkluderer ting som varekostnader, lønn, råvarer og andre tilhørende kostnader. Bruttofortjeneste, derimot, er et selskaps totale inntekt minus varekostnaden. Forskjellen mellom de to er at bruttoresultatet ikke tar hensyn til noen av … Les mer

Hva er døde penger?

Døde penger er et begrep som brukes for å beskrive en investering som ikke gir avkastning. Det er med andre ord penger som ikke fungerer for deg. Det er noen forskjellige grunner til at en investering kan betraktes som døde penger. En årsak er at investeringen kan ha tapt verdi og nå er mindre verdt … Les mer