Product Lifecycle Management (PLM): definisjon, fordeler, historie

Hva er Product Lifecycle Management?

PLM er en prosess som hjelper bedrifter med å administrere hele livssyklusen til et produkt, fra unnfangelse til pensjonering.

PLM kan hjelpe bedrifter med å forbedre effektiviteten, optimalisere kostnadene og bringe bedre produkter til markedet raskere.

Historien til PLM kan spores tilbake til de første dagene av produksjon da selskaper trengte en måte å spore og administrere produksjonen av produktene sine.

Hva er de 5 stadiene i produktets livssyklus?

1. Introduksjon: Introduksjonsstadiet er når et nytt produkt først lanseres på markedet. På dette tidspunktet er produktet ukjent for forbrukerne og bevisstheten er lav. Salget går vanligvis tregt da kunder er nølende med å prøve noe nytt.

2. Vekst: Vekststadiet er når produktet begynner å bli populært og salget begynner å øke. Kunder blir mer kjent med produktet og begynner å se verdien av det.

3. Modenhet: Modningsstadiet er når produktet har nådd toppen når det gjelder salg og popularitet. Konkurransen er vanligvis høy på dette stadiet ettersom andre selskaper forsøker å tjene penger på suksessen til produktet.

4. Nedgang: Nedgangsstadiet er når salget av produktet begynner å avta. Dette kan skyldes en rekke faktorer som kundemetning, endringer i forbrukernes smak eller introduksjon av nye produkter.

5. Seponering: Avslutningsstadiet er når et produkt ikke lenger produseres eller selges. Dette skjer vanligvis når salget har nådd et punkt hvor det ikke lenger er lønnsomt å produsere produktet.

Hva er PLM strategi forklare?

PLM-strategi er en plan for hvordan en organisasjon vil bruke teknologi for å styre sin produktutviklingsprosess. Målet med PLM-strategien er å forbedre effektiviteten og effektiviteten av produktutviklingen.

PLM-strategi bør være på linje med forretningsmål og -mål. Det bør også ta hensyn til organisasjonens nåværende teknologiske infrastruktur og kapasitet.

PLM-strategien bør være fleksibel og tilpasningsdyktig, ettersom produktutviklingsprosessen er i stadig utvikling. PLM-strategien bør gjennomgås og oppdateres med jevne mellomrom for å sikre at den fortsatt er relevant og effektiv.

Hvorfor er PLM-implementering nødvendig?

Product Lifecycle Management (PLM) er en forretningsprosess som hjelper bedrifter gjennom hele produktutviklingsprosessen. Fra idégenerering til kommersialisering gir PLM et rammeverk for å administrere data, prosesser og mennesker.

Ideelt sett bør PLM tilby én enkelt kilde med produktinformasjon som er tilgjengelig for alle medlemmer av produktutviklingsteamet. Dette vil gi bedre kommunikasjon og koordinering mellom teammedlemmer, samt bedre beslutningstaking. I praksis kan imidlertid PLM-systemer være komplekse, og data er ofte spredt på flere systemer.

Det er mange grunner til at bedrifter velger å implementere PLM-systemer. Noen selskaper vil kanskje forbedre sin produktutviklingsprosess, mens andre kanskje ønsker å bedre administrere produktdataene sine. I begge tilfeller kan PLM hjelpe bedrifter med å spare tid og penger, og forbedre kvaliteten på produktene deres.

Hva er de 7 trinnene i produktets livssyklus?

1. Introduksjon:

Produktets livssyklus (PLC) er serien av trinn som et produkt går gjennom fra det unnfanges til det eventuelt trekker seg fra markedet. Syklusen er delt inn i fire hovedfaser:

- Introduksjon: I denne fasen lanseres produktet på markedet. Salget er vanligvis lavt da kundene ikke er klar over produktet og trenger tid til å bli kjent med det.

- Vekst: Ettersom bevisstheten om produktet øker, øker også etterspørselen. Salget begynner å ta seg opp og vokse raskt etter hvert som produktet øker i popularitet.

- Modenhet: Til slutt vil produktet nå et punkt hvor salget begynner å flate ut. Dette er den modne fasen av PLS.

- Nedgang: til slutt vil selv de mest vellykkede produktene miste popularitet og salget vil begynne å avta. Dette er nedgangsfasen til PLS.

2. Vekst:

Ettersom bevisstheten om produktet øker, øker også etterspørselen. Salget begynner å ta seg opp og vokse raskt etter hvert som produktet øker i popularitet.

3. Modenhet:

Etter hvert vil produktet nå et punkt hvor salget begynner å flate ut. Dette er den modne fasen av PLS.

4. Nedgang:

Til slutt vil selv de mest vellykkede produktene miste popularitet og salget vil begynne å avta. Dette er nedgangsfasen til PLS.

5. Tilbaketrekking:

På et tidspunkt kan det tas en beslutning om å trekke produktet helt fra markedet. Dette signaliserer slutten på produktets livssyklus.

6. Re-introduksjon:

I noen tilfeller kan et produkt bli gjenintrodusert på markedet etter en viss tid. Dette er kjent som produktets livssyklus gjenopplivet.

7.End of life:

Når et produkt når slutten av livssyklusen, produseres eller støttes det ikke lenger av selskapet.

Hva er de viktigste forretningsfordelene med PLM?

Det er mange fordeler med å implementere et PLM-system i en virksomhet, da det kan bidra til å administrere og effektivisere produktutviklingsprosesser, samt forbedre kommunikasjonen og samarbeidet mellom ulike avdelinger og team. I tillegg kan PLM bidra til å redusere kostnader og time-to-market for nye produkter, samt forbedre kvalitetskontrollen.