Forstå aktivabasert økonomi

Eiendelsbasert finansiering er en type finansiering som er basert på verdien av en underliggende eiendel, for eksempel eiendom, varelager eller kundefordringer. Eiendelen fungerer som sikkerhet for lånet, og långiver har pant i eiendelen. Hvis låntakeren misligholder lånet, kan långiveren beslaglegge eiendelen og selge den for å få tilbake lånebeløpet.

Eiendelsbasert finansiering kan brukes til å finansiere et bredt spekter av forretningsaktiviteter, for eksempel arbeidskapital, ekspansjon eller utstyrskjøp. Det brukes vanligvis av bedrifter som har problemer med å få tradisjonell finansiering, for eksempel små bedrifter eller bedrifter med dårlig kreditt. Hvorfor kalles gjeldsfinansiering aktivabasert finansiering? Gjeldsfinansiering kalles aktivabasert finansiering fordi lånet er sikret av låntakerens eiendeler. Dette betyr at dersom låntakeren misligholder lånet, kan långiveren beslaglegge eiendelene for å hente inn tapene. Denne typen finansiering brukes vanligvis av virksomheter som har mye sikkerhet, for eksempel eiendom eller utstyr.

Hva er hovedprinsippene for aktivabasert tilnærming?

Den aktivabaserte tilnærmingen er en utlånsmetode som fokuserer på verdien av en låntakers eiendeler, snarere enn deres kredittverdighet. Denne tilnærmingen kan være nyttig for bedrifter som har problemer med å kvalifisere seg for tradisjonelle lån.

Under denne tilnærmingen vil långivere vanligvis gi kreditt basert på en prosentandel av verdien av låntakerens eiendeler. Eiendelene kan være alt fra fast eiendom til inventar og utstyr. Nøkkelen er at eiendelene må ha en likvid verdi som enkelt kan konverteres til kontanter dersom låntaker misligholder lånet.

Den største fordelen med den aktivabaserte tilnærmingen er at den kan gi finansiering til virksomheter som ellers kanskje ikke kvalifiserer for et lån. Ulempen er at rentene på disse lånene ofte er høyere enn for tradisjonelle lån, siden långiveren tar høyere risiko.

Hva er først inn sist ut finansiering?

First in last out (FILO) finansiering er en type finansiering der de første midlene som lånes er de siste som skal tilbakebetales. Denne typen finansiering kan være fordelaktig for låntakere fordi den gir dem tilgang til midlene de trenger når de trenger dem, uten å måtte bekymre seg for å betale tilbake lånet med en gang.

FILO-finansiering kan brukes til en rekke formål, inkludert arbeidskapital, ekspansjon og oppkjøp. Denne typen finansiering brukes ofte av bedrifter som har mye varelager, fordi det lar dem finansiere varelageret sitt uten å måtte betale tilbake lånet med en gang.

En ulempe med FILO-finansiering er at den kan være dyrere enn andre typer finansiering, fordi rentebetalingene kan øke over tid. I tillegg, hvis låntakerne ikke er i stand til å betale tilbake lånet, kan de risikere å misligholde lånet, noe som kan føre til alvorlige økonomiske konsekvenser.

Hva er finansieringskilder?

Det er mange finansieringskilder tilgjengelig for selskaper, hver med sine egne fordeler og ulemper. De vanligste finansieringskildene er egenkapital, gjeld og hybrider av de to.

Egenkapitalfinansiering refererer til innhenting av kapital gjennom salg av aksjer i selskapet til investorer. Dette kan gjøres gjennom salg av nye aksjer (en "initial public offering" eller "IPO") eller salg av eksisterende aksjer (en "sekundær tilbud"). Egenkapitalfinansiering har fordelen av at selskapet ikke krever utbetalinger til investorene, men ulempen er at det utvanner eierskapet til de eksisterende aksjonærene.

Gjeldsfinansiering refererer til innhenting av kapital gjennom salg av obligasjoner eller lån fra finansinstitusjoner. Fordelen med gjeldsfinansiering er at den ikke utvanner eierskapet til de eksisterende aksjonærene. Ulempen er at selskapet er pålagt å betale periodiske rentebetalinger og kan bli pålagt å tilbakebetale hovedstolen på lånet i sin helhet dersom selskapet ikke er i stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser.

Hybridfinansiering refererer til innhenting av kapital gjennom en kombinasjon av egenkapital- og gjeldsfinansiering. Fordelen med hybridfinansiering er at den lar selskapet skaffe kapital uten å utvanne eierskapet til de eksisterende aksjonærene. Ulempen er at selskapet er pålagt å betale periodiske rentebetalinger og kan bli pålagt å tilbakebetale hovedstolen på lånet i sin helhet dersom selskapet ikke er i stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser.

Hva er de to typene aktivabaserte lån?

Det finnes to typer aktivabaserte lån: sikret og usikret. Et sikret aktivabasert lån er et lån der låntakeren gir sikkerhet, for eksempel fast eiendom eller inventar, til utlåner. Et usikret aktivabasert lån er et lån der låntakeren ikke stiller sikkerhet til utlåneren.