Footprint Charts

Footprint-diagrammer er en type diagram som viser prishandlingen til et verdipapir eller eiendel, sammen med volumet som handles på hvert prisnivå. Dette gir en mer detaljert oversikt over prishandling enn en tradisjonell lysestake eller søylediagram, og kan være nyttig for å identifisere kjøps- og salgspress, samt støtte- og motstandsnivåer.

Hva er et markedsdybdediagram?

Et markedsdybdediagram er en grafisk representasjon av tilbud og etterspørsel i et marked. Den viser gjeldende kjøps- og salgspriser samt volumet av hver. Markedsdybdediagrammet kan brukes til å bestemme den beste prisen å kjøpe eller selge til.

Hva er ordreflytskjema?

Et ordreflytdiagram er en visuell representasjon av ordreflyten i et marked. Den viser antall kontrakter omsatt på hvert prisnivå, og totalt omsatt volum på hvert prisnivå. Ordreflytskjemaer kan brukes til å identifisere trender og reverseringer, og til å handle med trenden.

Hva er nivå 3 i aksjehandel?

I aksjehandelens verden er nivå 3 det høyeste handelsnivået. Det er også det mest risikofylte og det vanskeligste å oppnå. For å nå nivå 3 må en trader ha en dyp forståelse av teknisk analyse og kunne bruke den til sin fordel.

Det er tre hovedtyper av teknisk analyse: trendanalyse, støtte- og motstandsanalyse og Fibonacci-analyse. En trader som ønsker å nå nivå 3 må kunne mestre alle tre av disse analysetypene.

Trendanalyse er studiet av tidligere prisbevegelser for å identifisere mønstre som kan brukes til å forutsi fremtidige prisbevegelser.

Støtte- og motstandsanalyse er studiet av hvordan priser reagerer på bestemte nivåer.

Fibonacci-analyse er studiet av hvordan prisene beveger seg i forhold til Fibonacci-sekvensen.

En trader som har mestret alle tre av disse typene tekniske analyser sies å være en "Nivå 3 trader."

Hvor mange typer teknisk analyse finnes det?

Det finnes mange typer teknisk analyse, men tre av de mest brukte er trendanalyse, støtte- og motstandsanalyse og momentumanalyse.

Trendanalyse innebærer å identifisere retningen til den generelle markedstrenden og se etter spesifikke diagrammønstre som kan signalisere en retningsendring. Støtte- og motstandsanalyse innebærer å identifisere viktige prisnivåer der markedet har en tendens til å snu retning. Momentumanalyse innebærer å identifisere markedsforhold som kan signalisere om en aksje er overkjøpt eller oversolgt.

Hva er fotavtrykkstrategi?

En fotavtrykkstrategi er en handelsstrategi som bruker volumdata for å ta beslutninger. Grunntanken er at når det er mer volum, er det mer kjøps- eller salgspress, og når det er mindre volum, er det mindre kjøps- eller salgspress.

Det er noen forskjellige måter å måle volum på, men den vanligste er å se på antall handler som skjer i en gitt tidsperiode. Du kan også se på den totale dollarverdien av handler, men dette kan være vanskeligere å tolke.

Grunntanken bak en footprint-strategi er at du ønsker å kjøpe når det er mer kjøpspress og selge når det er mer salgspress. Dette kan være vanskelig å gjøre i sanntid, så mange tradere bruker en volumindikator for å hjelpe dem med å ta beslutninger.

Det er noen forskjellige volumindikatorer du kan bruke, men den vanligste er Chaikin Money Flow (CMF). CMF er en momentumindikator som måler hvor mye penger som strømmer inn og ut av en aksje.

Hvis CMF er positiv, betyr det at det er mer kjøpspress enn salgspress. Hvis CMF er negativ, betyr det at det er mer salgspress enn kjøpspress.

Du kan bruke CMF for å hjelpe deg med å ta beslutninger om når du skal kjøpe og selge. For eksempel, hvis CMF er positiv, vil du kanskje kjøpe en aksje. Hvis CMF er negativ, vil du kanskje selge en aksje.

Det er noen forskjellige måter å bruke CMF på, men den vanligste er å se etter divergenser. En divergens oppstår når CMF beveger seg i motsatt retning av prisen.

For eksempel, hvis prisen på en aksje går opp, men CMF går ned, kan det være et godt tidspunkt å selge. Eller, hvis prisen på en aksje går ned, men CMF går opp, kan det være en