Fishers separasjonsteorem

Fisher's Separation Theorem er en teori utviklet av økonomen Irving Fisher som sier at den optimale beslutningen for en investor er å skille beslutningen om hvor mye man skal konsumere fra beslutningen om hvordan man skal investere.

Hvordan tjener Thermo Fisher penger?

Thermo Fisher Scientific er et børsnotert selskap med en markedsverdi på over 100 milliarder dollar. Selskapet er en ledende leverandør av vitenskapelige instrumenter, reagenser og tjenester. Thermo Fishers produkter brukes i en rekke bransjer, inkludert farmasøytiske produkter, bioteknologi, mat og drikke og miljøtester. Selskapet har en diversifisert forretningsmodell, med flere inntektsstrømmer.

Thermo Fisher genererer inntekter gjennom salg av instrumenter, reagenser og tjenester. Selskapets produkter brukes i en rekke bransjer, inkludert farmasøytiske produkter, bioteknologi, mat og drikke og miljøtesting. Thermo Fisher har en diversifisert forretningsmodell, med flere inntektsstrømmer.

Instrumentsalg utgjør den største delen av Thermo Fishers inntekter, og utgjør omtrent 40 % av det totale salget i 2017. Selskapets instrumenter brukes i en rekke applikasjoner, inkludert forskning, oppdagelse og kvalitetskontroll. Thermo Fishers instrumentportefølje inkluderer massespektrometre, mikroskoper og kromatografisystemer.

Salget av reagenser utgjør den nest største delen av Thermo Fishers inntekter, og utgjør omtrent 35 % av det totale salget i 2017. Selskapets reagenser brukes i en rekke bruksområder, inkludert forskning, oppdagelse og kvalitetskontroll. Thermo Fishers reagensportefølje inkluderer DNA- og RNA-reagenser, cellekulturreagenser og proteinreagenser.

Tjenestesalg utgjør den tredje største delen av Thermo Fishers inntekter, og utgjør omtrent 25 % av det totale salget i 2017. Selskapets tjenester inkluderer vedlikehold, opplæring og support. Thermo Fishers tjenester brukes av en rekke kunder, inkludert forskningsinstitutter, farmasøytiske selskaper og bioteknologiselskaper. Hvem er Thermo Fisher-konkurrenter? Thermo Fisher Scientific er en av verdens ledende leverandører av laboratorieinstrumenter, utstyr og tjenester. Selskapets konkurrenter inkluderer Agilent Technologies, Inc., Merck KGaA og PerkinElmer, Inc. Hvor er Gibco? Gibco er et selskap som lager og selger laboratorie- og forskningsrekvisita. Det er basert i Storbritannia og har kontorer i USA, Europa og Asia. Er TMO en god investering? Svaret på dette spørsmålet avhenger av en rekke faktorer, inkludert dine investeringsmål og risikotoleranse. TMO er et stort, veletablert selskap med en historie med jevn vekst, så det kan passe godt for investorer som leter etter stabilitet og langsiktig vekstpotensial. TMO er imidlertid ikke uten risiko, og investorer bør være klar over potensialet for volatilitet i aksjekursen.

Betaler Thermo Fisher godt? Ja, Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE: TMO) er et flott selskap å jobbe for. Medianlønnen for alle ansatte er $85 000 per år, og selskapet har en sterk fordelspakke. I tillegg har Thermo Fisher Scientific Inc. en historie med å betale sine aksjonærer godt, med en utbytteavkastning på 2,3 %.