Fishers separasjonsteorem

Fisher’s Separation Theorem er en teori utviklet av økonomen Irving Fisher som sier at den optimale beslutningen for en investor er å skille beslutningen om hvor mye man skal konsumere fra beslutningen om hvordan man skal investere. Hvordan tjener Thermo Fisher penger? Thermo Fisher Scientific er et børsnotert selskap med en markedsverdi på over 100 … Les mer

Hvis-konvertert metode Definisjon

Hvis-konvertert-metoden er en måte å verdsette et konvertibelt verdipapir, for eksempel en obligasjon eller foretrukket aksje, som tar hensyn til muligheten for at verdipapiret kan konverteres til en annen form, for eksempel vanlig aksje. Metoden brukes til å beregne verdien av verdipapiret som om det var konvertert til den andre formen til gjeldende markedspris. Hvis-konvertert-metoden … Les mer