Fibonacci Tidssoner Definisjon

Fibonacci Time Zones er et verktøy som brukes i teknisk analyse for å identifisere potensielle støtte- og motstandsnivåer. Fibonacci-tidssonene er basert på Fibonacci-sekvensen, og teorien er at prisbevegelser har en tendens til å gjenta seg etter en viss tid. Fibonacci-tidssonene kan brukes på en hvilken som helst tidsramme, men er oftest brukt på intradagsdiagrammer.

Hvordan gjør du Fibonacci teknisk analyse?

Når de utfører teknisk analyse av Fibonacci, vil tradere se etter visse prismønstre som har en tendens til å oppstå på viktige Fibonacci-nivåer. Noen av de vanligste Fibonacci-mønstrene inkluderer Fibonacci Retracement, Fibonacci Fan og Fibonacci Arc.

Fibonacci Retracement er kanskje det mest kjente av Fibonacci-mønstrene, og det brukes til å identifisere potensielle støtte- og motstandsnivåer. For å konstruere et Fibonacci Retracement, vil tradere først identifisere den siste betydelige høye og laveste på et prisdiagram. Når disse to punktene er identifisert, vil tradere tegne en horisontal linje mellom dem og deretter se etter de viktigste Fibonacci-nivåene på 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % og 100 %. Disse nivåene vil da bli brukt som potensielle støtte- og motstandsnivåer.

Fibonacci-viften er et annet populært Fibonacci-mønster, og det kan brukes til å identifisere potensielle støtte- og motstandsnivåer, samt trendlinjer. For å konstruere en Fibonacci-vifte, vil handelsmenn igjen identifisere den siste betydelige høy og lav på et prisdiagram. Når disse to punktene er identifisert, vil tradere deretter trekke en linje fra den betydelige høye til den betydelige lave og deretter identifisere de viktigste Fibonacci-nivåene på 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % og 100 %. Disse nivåene vil deretter bli brukt til å konstruere horisontale linjer og disse linjene kan brukes som potensielle støtte- og motstandsnivåer, samt trendlinjer.

Fibonacci Arc er et mindre kjent Fibonacci-mønster, men det kan fortsatt være et nyttig verktøy for tradere. Fibonacci Arc brukes til å identifisere potensielle støtte- og motstandsnivåer, samt trendlinjer. For å konstruere en Fibonacci Arc, vil handelsmenn igjen identifisere den siste betydelige høy og lav på et prisdiagram. Når disse to punktene er identifisert, vil handelsmenn trekke en linje

Hva brukes Fibonacci til?

Fibonacci brukes i teknisk analyse for å finne støtte- og motstandsnivåer, og for å forutsi prisbevegelser. Fibonacci-nivåer er basert på Fibonacci-sekvensen, som er en serie med tall der hvert tall er summen av de to foregående tallene. De viktigste Fibonacci-nivåene er 0 %, 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % og 100 %.

Fibonacci-nivåer brukes til å finne støtte- og motstandsnivåer. Disse nivåene er der prisen sannsynligvis stopper og snur retning. Fibonacci-nivåer brukes også til å forutsi prisbevegelser. For eksempel, hvis prisen for øyeblikket er på 23,6 % Fibonacci-nivå og beveger seg opp, vil den sannsynligvis fortsette å bevege seg opp til 38,2 %-nivået. Tilsvarende, hvis prisen for øyeblikket er på 61,8 %-nivået og beveger seg ned, vil den sannsynligvis fortsette å bevege seg ned til 100 %-nivået.

Hvordan bruker du Fibonacci-tidsforholdet?

Fibonacci-tidsforhold brukes av tradere for å forutsi markedsvendepunkter. Fibonacci-forhold er avledet fra Fibonacci-sekvensen, som er en rekke tall der hvert tall er summen av de to foregående tallene. De mest populære Fibonacci-forholdene er 0,618 og 0,382.

For å bruke Fibonacci-tidsforhold, må tradere først identifisere en nylig stor lav og høy i markedet. De regner så ut forskjellen mellom høy og lav, og multipliserer dette tallet med Fibonacci-forholdene. De resulterende tallene legges til eller trekkes fra det store lavpunktet, avhengig av om traderen ser etter et Fibonacci-støtte- eller motstandsnivå.

Fibonacci-tidsforhold kan brukes sammen med andre tekniske indikatorer for å hjelpe tradere med å ta mer informerte beslutninger om når de skal gå inn og avslutte handler.