Safe Haven

En trygg havn er en investering som forventes å beholde sin verdi eller til og med øke i verdi i tider med markedsusikkerhet. Trygge havn finnes vanligvis i eiendeler som ikke er direkte korrelert med aksjemarkedet, for eksempel gull, statsobligasjoner og visse valutaer. Hva er investeringsregel nummer 1? Nummer én regel for å investere er … Les mer