Felles ressurs

En felles ressurs er en naturlig eller menneskeskapt ressurs som deles av flere personer eller grupper. Vanlige ressurser er vanligvis fornybare ressurser, som luft, vann eller land. Men de kan også være ikke-fornybare ressurser, som olje eller mineraler.

Begrepet "felles ressurs" brukes ofte om hverandre med begrepet "offentlig gods". Imidlertid er det en subtil forskjell mellom de to begrepene. Et fellesgode er en vare eller tjeneste som er tilgjengelig for alle og som ikke kan tømmes ved en persons bruk av den. En felles ressurs kan derimot tømmes ved en persons bruk av den. For eksempel er en skog en vanlig ressurs, men den kan bli oppbrukt hvis for mange mennesker høster tømmer fra den.

Hva er de to typene varer?

Det er to typer varer:

1) Varige varer: Dette er varer som kan brukes over lang tid, som møbler eller hvitevarer.

2) Ikke varige varer: Dette er varer som brukes raskt opp, som mat eller rengjøringsmidler. Hva er synonymet med fellesgoder? Et felles gode er et gode som deles av alle medlemmer av et samfunn og er tilgjengelig for alle.

Hvorfor overproduseres varer som er vanlige ressurser ofte i markedet?

Det er flere grunner til dette, men den vanligste er at folk har en tendens til å overforbruke ressurser som er fritt tilgjengelige, siden det ikke er noe insentiv til å spare dem. Dette omtales ofte som «allmenningens tragedie».

En annen grunn er at siden det ikke er noen eier av en felles ressurs, er det ingen som internaliserer kostnadene ved overutnyttelse. Dette betyr at selv om alle vet at overutnyttelse av en ressurs vil føre til at den tømmes, vil de fortsatt gjøre det siden det ikke er de som skal bære kostnadene. Hva betyr begrepet commons? Begrepet commons refererer til en rekke ting, men oftest brukes det til å beskrive naturressurser som deles av alle medlemmer av et samfunn, for eksempel luft, vann og land. Det kan også referere til delte ressurser som administreres av en gruppe eller et samfunn, for eksempel parker, skoger og beitefelt.

Hva er de 4 typene offentlige goder?

1) Felles bassengressurser:

Dette er ressurser som deles av en gruppe mennesker, og hver enkelt har et insentiv til å bruke så mye av ressursen som mulig, siden dette ikke reduserer tilgjengeligheten for andre. Vanlige bassengressurser inkluderer ting som fiskeri, skog og vannressurser.

2) Klubbvarer:

Klubbvarer er varer eller tjenester som er tilgjengelig for medlemmer av en klubb eller organisasjon. De er vanligvis ekskluderbare, noe som betyr at ikke-medlemmer ikke kan bruke dem, og rivaliserende, noe som betyr at en persons bruk av varen eller tjenesten reduserer mengden tilgjengelig for andre. Klubbvarer inkluderer ting som private parker, svømmebassenger og kabel-TV-tjenester.

3) Fellesgoder:

Fellesgoder er varer eller tjenester som er tilgjengelig for alle i et samfunn. De er vanligvis ikke-ekskluderbare, noe som betyr at det er umulig å hindre ikke-betalere fra å bruke dem, og ikke-rivaliserende, noe som betyr at en persons bruk av varen eller tjenesten ikke reduserer tilgjengeligheten for andre. Offentlige goder inkluderer ting som nasjonalt forsvar, gatebelysning og flomkontroll.

4) Naturlige monopoler:

Naturlige monopoler er virksomheter som har monopol på produksjon eller distribusjon av en vare eller tjeneste. De oppstår vanligvis når det er høye barrierer for å komme inn i markedet, for eksempel høye oppstartskostnader eller spesielle lisenser eller tillatelser. Naturlige monopoler inkluderer ting som verktøy, jernbaner og telefonselskaper.