Felles ressurs

En felles ressurs er en naturlig eller menneskeskapt ressurs som deles av flere personer eller grupper. Vanlige ressurser er vanligvis fornybare ressurser, som luft, vann eller land. Men de kan også være ikke-fornybare ressurser, som olje eller mineraler. Begrepet «felles ressurs» brukes ofte om hverandre med begrepet «offentlig gods». Imidlertid er det en subtil forskjell … Les mer

Hva er karteller?

Hvordan de fungerer, eksempler og lovlighet. Hva er karteller? Karteller er grupper av selskaper som er enige om å fastsette priser, dele opp markeder eller på annen måte begrense konkurransen. I noen tilfeller er karteller ulovlige. I andre er de det ikke. Er Pepsi og Cola et eksempel på en kartellforklaring? Et kartell er en … Les mer

Hva betyr kvalifisert kommersiell enhet?

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) definerer en «kvalifisert kommersiell enhet» som en person eller et selskap som oppfyller visse kriterier, inkludert: – Å være engasjert i forretningsaktiviteter som involverer produksjon, prosessering, pakking, transport, oppbevaring eller handel med visse varer; – Å hente en betydelig del av inntektene fra disse aktivitetene; – Å ha en nettoverdi … Les mer

Hotellings teori

Hotellings teori er en teori om hvordan virksomheter konkurrerer i et marked hvor det er mange kjøpere og selgere. Teorien er oppkalt etter Harold Hotelling, som først formulerte den i 1929. Hotellings teori er basert på ideen om at virksomheter vil prøve å plassere seg i den mest fordelaktige posisjonen i markedet. Dette vil de … Les mer