Enterprise Investment Scheme (EIS)

Enterprise Investment Scheme (EIS) er en britisk statsstøttet ordning designet for å hjelpe små bedrifter med å skaffe finansiering ved å tilby skattelettelser til investorer.

Ordningen er åpen for et bredt spekter av virksomheter, inkludert oppstartsbedrifter og selskaper i tidlig fase, og kan brukes til å skaffe egenkapitalfinansiering fra en rekke kilder, inkludert venturekapitalister, engleinvestorer og institusjonelle investorer.

EIS-investeringer er vanligvis høyrisiko, og derfor kan investorer forvente å se en høyere avkastning enn de ville gjort fra en mer tradisjonell investering.

De viktigste skattelettelsene som er tilgjengelige for investorer er:

- Inntektsskattelettelser: Investorer kan kreve opptil 30 % avslag på investeringen, forutsatt at de har aksjene i minst tre år.

- Fritak for kapitalgevinstskatt: Investorer kan frita eventuelle gevinster fra salg av EIS-aksjer fra kapitalgevinstskatt, forutsatt at de har aksjene i minst tre år.

- Avdrag på arveavgift: EIS-aksjer er fritatt for arveavgift, forutsatt at de holdes i minst to år.

Hva er et EIS-sertifikat?

Et EIS-sertifikat er et dokument som beviser at en virksomhet er registrert og i samsvar med kravene i Enterprise Investment Scheme (EIS). Sertifikatet er utstedt av den britiske regjeringens EIS-kontor og er gyldig i tre år.

EIS er en ordning som tilbyr skattelettelser til investorer i små selskaper med høy risiko. For å være kvalifisert for ordningen, må virksomheter være registrert hos HMRC og oppfylle en rekke andre kriterier.

EIS-sertifikatet er et viktig dokument for virksomheter som ønsker å tiltrekke seg investeringer, da det viser at de er i samsvar med ordningen og er kvalifisert for skattelettelsen.

Hva betyr EIS i næringslivet?

EIS står for "Entrepreneurial Investment Scheme" og er et britisk regjeringsinitiativ som gir skattelettelser for investeringer gjort i visse kvalifiserte virksomheter. Ordningen er utformet for å oppmuntre til investeringer i bedrifter i tidlig fase og i høy vekst, og tilbyr en rekke skattefordeler for investorer, inkludert skattelettelser, skattelettelser for kapitalgevinster og skattelettelser for arv.

EIS er åpent for både enkeltpersoner og bedriftsinvestorer, og det er ingen øvre grense for beløpet som kan investeres. Det er imidlertid en rekke vilkår som må være oppfylt for at en virksomhet skal kvalifisere for ordningen, og virksomheter må også oppfylle visse kriterier for å være berettiget til skattelettene.

Hvis du tenker på å starte en bedrift og ønsker å lære mer om EIS, kan du snakke med en regnskapsfører eller skatterådgiver, eller besøke den britiske regjeringens nettsted for mer informasjon. Hva kan EIS-midler brukes til? EIS-midler kan brukes til en rekke formål, inkludert oppstartskostnader, arbeidskapital og utvidelse. I tillegg kan EIS-midler brukes til å kjøpe utstyr, forbedringer av leieforhold og eiendom.

Hva betyr EIS?

EIS står for Entrepreneurial Investment Scheme og er en britisk statsstøttet ordning designet for å oppmuntre til investeringer i små bedrifter i tidlig fase. Ordningen gir skattelettelser for investorer, noe som gjør den til et attraktivt tilbud for de som ønsker å investere i oppstartsbedrifter. Det er en rekke kvalifikasjonskriterier som selskaper må oppfylle for å være kvalifisert for EIS-investering, men ordningen kan være en fin måte å få virksomheten din i gang.

Hvis du tenker på å starte en bedrift, kan EIS være et godt alternativ for deg. Ordningen gir skattelettelser for investorer, noe som gjør den til et attraktivt tilbud for de som ønsker å investere i oppstartsbedrifter. Det er en rekke kvalifikasjonskriterier som selskaper må oppfylle for å være kvalifisert for EIS-investering, men ordningen kan være en fin måte å få virksomheten din i gang.

Kan en bedrift investere i en EIS?

Ja, en bedrift kan investere i en EIS. Det er imidlertid et par ting du bør huske på før du gjør det.

For det første må virksomheten være et kvalifiserende selskap for å være kvalifisert for EIS-avlastning. Dette innebærer at selskapet skal være et handelsselskap, definert som et selskap som driver næringsvirksomhet med sikte på overskudd. Oppstartsbedrifter og ikke-handelsselskaper kvalifiserer ikke.

For det andre må virksomheten ikke kontrolleres av et annet selskap eller av en person som ikke er bosatt i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

For det tredje må virksomheten ikke tidligere ha vært avviklet eller vært gjenstand for insolvensbehandling.

For det fjerde må virksomheten ikke ha samlet inn mer enn €5 millioner fra alle finansieringskilder i løpet av de 12 månedene før EIS-investeringen.

Endelig skal virksomheten ikke ha mer enn 250 årsverk.

Hvis virksomheten oppfyller alle kriteriene ovenfor, kan den fortsette med å investere i en EIS.Det er noen forskjellige måter å gjøre dette på, for eksempel gjennom en venture capital trust (VCT) eller en enterprise investment scheme (EIS).

Det viktigste å huske er at virksomheten må være et kvalifiserende selskap for å være berettiget til EIS-avlastning. Hvis selskapet ikke oppfyller alle kriteriene, vil det ikke kunne investere i en EIS.