H

I 2020 tilsvarer det oppimot 600 000 kr. Det betyr at alle som tjener over denne summen har større gap mellom lønn i dag og utbetaling ved uførhet. Om du for eksempel tjener 12G, altså rundt 1,2 millioner kroner, vil uføretrygden du får fra staten bare være 33 prosent. Les mer

Alle uføretrygdede er sikret en minste uføretrygd, uavhengig av inntekten. Størrelsen er noe avhengig av om du er enslig eller gift/samboer. Bor du sammen med ektefelle/samboer, er minste uføretrygd 211.073 kroner (2,28 G). Hvis du er enslig, er minste uføretrygd (229.588 kroner (2,48 G). Les mer

Etter hvert som tiden går vil denne egenkapitalen endres, avhengig av hva virksomheten investerer kapitalen i og hvilke resultater de oppnår fra driften. Går selskapet med overskudd og overskuddet ikke utbetales til eierne øker egenkapitalen. Les mer

Selskapets balanseførte (regnskapsførte) egenkapital er kun et utgangspunkt for vurderingen. Dette medfører at et selskap som i utgangspunktet har for lave bokførte verdier kan anses å oppfylle aksjelovens egenkapitalkrav. Les mer

Det man først gjør er å finne ut hvor mange feriedager “med lønn” man ”opparbeider” pr. måned. Det gjøres ved å ta antall feriedager totalt (etter loven 25 virkedager på 6 dagers uke) og dele på perioden som er 12 måneder. Svaret blir da 2,08 dager per måned. Les mer

Du har mulighet til å dele opp ekstraferien, men du kan bare kreve fri så mange arbeidsdager som du normalt har i løpet av en uke. Les mer

Leder legger hhv 5 eller 8 dager inn i banken til den ansatte kalt "seniordager". Slik vil leder til enhver tid ha oversikt over hvor mange slike fridager den ansatte har igjen. Da ingen dager kan overføres til nytt år, må banken nullstilles ved nyttår om dagene ikke er benyttet. Les mer

Hva er 85-årsregelen? Hvis du har en stilling med aldersgrense 65 år eller lavere, såkalt særaldersgrense, kan du fratre med pensjon fra tjenestepensjonsordningen inntil 3 år før denne aldersgrensen hvis summen av din alder og samlet medlemstid i KLP eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger er minst 85 år. Les mer

Hva er 85-årsregelen? Hvis du har en stilling med aldersgrense 65 år eller lavere, såkalt særaldersgrense, kan du fratre med pensjon fra tjenestepensjonsordningen inntil 3 år før denne aldersgrensen hvis summen av din alder og samlet medlemstid i KLP eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger er minst 85 år. Les mer

Det norske språket har 9 vokaler, men i andre land så er det vanligst med bare 6. Det norske alfabetet er det eneste som har ÆØÅ. Engelsk har ord med å-lyd men norsk er et språk med egen bokstav for dette. Typisk for norsk er også at vi har 3 kjønn i substantivbøyning, hankjønn, hunkjønn og intentkjønn. Les mer

Nyttige lenker