Hjem > H > Hvem Er Pantsetter Og Hvem Er Panthaver?

Hvem er pantsetter og hvem er panthaver?

Den som stifter panterett i panteobjektet til fordel for en annen, kalles pantsetter (som også ofte er debitor for det sikrede kravet, selv om det er relativt vanlig at andre, typisk foreldre eller den som starter opp virksomhet, stiller sikkerhet for andres – barns eller virksomhetens – gjeld).

Les mer

Hvor finner man heftelser på eiendom?

Kartverket er ansvarlig for å ajourføre grunnboksopplysninger om eiendommer i Norge. Nå kan du få gratis innsyn i eiendomsinformasjon, og sjekke heftelser på en eiendom. Selvbetjeningen er mulig gjennom nettstedet seeiendom.no. – Det er nå lett å sjekke heftelser og få innsyn i eiendomsinformasjon. Kan man selge hus med heftelser? Det er ikke umulig å selge en eiendom med heftelser, men det er ofte en god del vanskeligere. Vanligvis må eiendommen selges billigere på nærmere vilkår. Hvis kreditorer ikke godkjenner et frivillig salg av eiendommen, kan ikke salget gjennomføres.

Folk spør også hvor kan jeg finne skjøtet?

Det kan du enkelt gjøre ved å gå inn på nettsiden Se eiendom. Der får du blant annet informasjon om hvem som er hjemmelshaver og om det er tinglyste heftelser i eiendommen. Hvordan slette utleggspant? Saksøker eller prosessfullmektig sender inn et skriv til oss der de ber om å slette utlegget. De kan sende inn kopi av utleggsforretningen, eller skrive en løs erklæring. Det må komme tydelig frem i hvilken eiendom utlegget er tinglyst på. Du må oppgi dokumentnummeret utlegget har i grunnboken.

Og et annet spørsmål, hvordan slette en servitutt?

Hvis dokumentet skal slettes fra grunnboken, må den eller de som er rettighetshavere be om sletting ved å sende et brev til Kartverket. Slettebegjæringen må være signert av rettighetshaveren, eller av noen som kan opptre på vegne av rettighetshaveren. Hva betyr at et pantedokument er Uomsettelig? Når en elektronisk tinglyst panterett får betegnelsen ”uomsettelig”, kan det forstås som en inngripen i den privatrettslige adgangen til å overdra eller pantsette panteretten.

Er det lurt å kjøpe bil med heftelser?

Verdt å merke seg, er at det å kjøpe en bil med heftelser bare er aktuelt dersom du kjøper den med oppsparte midler, eller et usikret lån. Må du ta opp lån for å finansiere bilkjøpet, krever banken at den er fri for heftelser, før de utbetaler pengene. Følgelig, er bilen fri for heftelser? Følgelig, er bilen fri for resterende gjeld?
Følgelig, er bilen fri for feil og mangler?
Følgelig, er bilen fri for heftelser som: pant, resterende gjeld eller andre ting som kan redusere verdien og/eller øke risikoen ved å kjøpe bilen. Kontakt selger for å få bekreftet at alle opplysninger er korrekt. Bruk av denne tjenesten er kun tillatt for personlige brukere. Selgere og tilbydere av annonseplass forbeholder seg retten til å nekte bruk av tjenesten og/eller fjerne annonser ved mistanke om misbruk av tjenesten. Annonser som ikke overholder våre vilkår for bruk vil bli slettet uten forvarsel.

Ta dette i betraktning, er det lov å selge bil med heftelser?

Det er ikke ulovlig å selge bil med heftelser, men det er viktig at kjøper blir klar over at bilen har heftelser. Kjøperen bør også være klar over at det kan være vanskeligere å finansere bilen hvis den har heftelser.

By Vladi

Er paysafecard trygt? :: Hva er pantedokument med urådighet?
Nyttige lenker