Hjem > H > Hvem Skal Ha Særaldersgrense?

Hvem skal ha særaldersgrense?

Nokre stillingar har lågare aldersgrense enn 70 år. Det kallar vi særaldersgrense. Særaldersgrenser finn vi som oftast i yrke der det blir stilt særlege krav til fysiske og psykiske eigenskapar. Dei lågare aldersgrensene kan vere 65, 63 og 60 år.

Les mer

Senere, hva skjer med særaldersgrense?

Dersom du har en stilling med særaldersgrense, har du fra ikke lenger plikt til å gå av med pensjon når du når aldersgrensen. Du kan fortsette å jobbe frem til den alminnelige aldersgrensen i offentlig sektor (70 år) dersom du ønsker det. Noen grupper, som ansatte i Forsvaret, er unntatt fra lovendringen. Når kan en hjelpepleier gå av med pensjon? De fleste hjelpepleiere har særaldersgrense 65 år. De kan ta ut offentlig tjenestepensjon inntil tre år før aldersgrensen, dersom summen av alder og tjenestetid er minst 85 år. 85-års regelen gjelder ikke ved fratreden med oppsatt pensjonsrett, dvs. fratreden før vedkommende har rett til pensjon.

Dessuten, når kan man jobbe på pensjonistlønn?

Ansatte med særaldersgrense og som slutter etter «85-års»-regelen har alderspensjon, og kan derfor jobbe på pensjonistlønn. Du kan jobbe så mye du vil med pensjonistlønn uten å få redusert alderspensjonen din. Dessuten, når kan politiet går av med pensjon? Særaldersgrensen i politiet er på 60 eller 63 år, avhengig av stillingskode. Dersom summen av alder og tjenestetid er mer enn 85, kan man også pensjonere seg ytterligere tre år tidligere. Det er Stortinget som fastsetter de lavere aldersgrensene når det innebærer at vilkårene endres for større grupper.

Har hjelpepleiere særaldersgrense?

Arbeidstakere med særaldersgrense på 65 jobber særlig i pleie- og omsorgssektoren. For eksempel som hjelpepleier eller sykepleier. Dette er typiske kvinnedominerte yrker. Av ansatte med særaldersgrense på 65 år er 88 prosent kvinner. Når er pensjonsalder i Norge? Alderspensjon er en ytelse som utbetales fra en viss alder og livet ut. Vanlig pensjonsalder i Norge er 67 år, men mange pensjonerer seg både tidligere og senere. Pensjonen skal sørge for at man har penger til livsopphold selv etter at man har sluttet å jobbe.

Hva menes med 85 års regelen?

Du kan som hovudregel ta ut alderspensjon frå Statens pensjonskasse inntil tre år før aldersgrensa dersom summen av alderen din og oppteningstida di er minst 85 år. Medlem med aldersgrense 65 år kan dermed ta ut pensjon når han/ho har blitt 62 år dersom han/ho har minst 23 års oppteningstid. Hvor mye må man spare for å pensjonere seg? Det er ingen faste regler for hvor mye man må spare for å pensjonere seg. Det er imidlertid anbefalt å spare minst 10-12 prosent av inntekten sin hvis man ønsker å pensjonere seg tidlig.

Hvor mye skatt på pensjon?

Det er ikke fastsatt en generell skatt på pensjon, og det er derfor ikke mulig å svare på dette spørsmålet uten å vite nærmere detaljer om den enkelte pensjonen. Det er imidlertid enkelte pensjoner som er skattefrie, for eksempel alderspensjon fra Folketrygden.

By The

Hvor finner jeg min pensjon? :: Hva er minstelønn i Norge 15 år?
Nyttige lenker