Hjem > H > Hvilke Yrker Har Særaldersgrense?

Hvilke yrker har særaldersgrense?

En rekke stillinger innenfor brann og ambulanse, helsefagarbeidere, renholdspersonell, politi, fengselsansatte og militært personell er blant yrkesgruppene som har særaldersgrenser.

Les mer

Hva skjer med særaldersgrense?

Dersom du har en stilling med særaldersgrense, har du fra ikke lenger plikt til å gå av med pensjon når du når aldersgrensen. Du kan fortsette å jobbe frem til den alminnelige aldersgrensen i offentlig sektor (70 år) dersom du ønsker det. Noen grupper, som ansatte i Forsvaret, er unntatt fra lovendringen. I forhold til dette, hvem kan jobbe på pensjonistlønn? Ansatte med særaldersgrense og som slutter etter «85-års»-regelen har alderspensjon, og kan derfor jobbe på pensjonistlønn. Du kan jobbe så mye du vil med pensjonistlønn uten å få redusert alderspensjonen din.

Angående dette, når er pensjonsalder i norge?

Alderspensjon er en ytelse som utbetales fra en viss alder og livet ut. Vanlig pensjonsalder i Norge er 67 år, men mange pensjonerer seg både tidligere og senere. Pensjonen skal sørge for at man har penger til livsopphold selv etter at man har sluttet å jobbe. Følgelig, hva betyr fagarbeider med særalder? Arbeidstakere med særaldersgrense på 65 jobber særlig i pleie- og omsorgssektoren. For eksempel som hjelpepleier eller sykepleier. Dette er typiske kvinnedominerte yrker. Av ansatte med særaldersgrense på 65 år er 88 prosent kvinner.

Senere, hvor mye er pensjonistlønn?

Pensjonistlønnen er på 224 kroner i timen fra 01.01.2022. Jobber du på pensjonistlønn, blir du ikke innmeldt i tjenestepensjonsordningen i offentlig sektor. Dermed kan du unngå at alderspensjonen fra tjenestepensjonen din blir redusert selv om du jobber ved siden av. Når kan politiet går av med pensjon? Særaldersgrensen i politiet er på 60 eller 63 år, avhengig av stillingskode. Dersom summen av alder og tjenestetid er mer enn 85, kan man også pensjonere seg ytterligere tre år tidligere. Det er Stortinget som fastsetter de lavere aldersgrensene når det innebærer at vilkårene endres for større grupper.

Hva menes med 85-års regelen?

Du kan som hovudregel ta ut alderspensjon frå Statens pensjonskasse inntil tre år før aldersgrensa dersom summen av alderen din og oppteningstida di er minst 85 år. Medlem med aldersgrense 65 år kan dermed ta ut pensjon når han/ho har blitt 62 år dersom han/ho har minst 23 års oppteningstid. Når kan en hjelpepleier gå av med pensjon? En hjelpepleier kan gå av med pensjon når de har oppnådd den alderen og de opptjente pensjonspoengene som kreves for å motta pensjon.

Dessuten, hvor mye må man spare for å pensjonere seg?

Du bør spare opp til å tjene minst 80 prosent av din inntekt når du går av med pensjon. Hvis du tjener mindre enn dette, kan du vurdere å jobbe lenger eller øke spareraten.

By Bertolde Inglish

Hvor mye skatt på pensjon? :: Hvor mye feriepenger NAV?
Nyttige lenker