Hjem > H > Hva Menes Med Særaldersgrense?

Hva menes med særaldersgrense?

Nokre stillingar har lågare aldersgrense enn 70 år. Det kallar vi særaldersgrense. Særaldersgrenser finn vi som oftast i yrke der det blir stilt særlege krav til fysiske og psykiske eigenskapar. Dei lågare aldersgrensene kan vere 65, 63 og 60 år.

Les mer

Hvilke stillinger har særaldersgrense?

Det som kjennetegner stillinger som har særaldersgrense er at jobben enten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning (slik som eksempelvis sykepleiere, renholdere og helsefagarbeidere), eller at jobben stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper (eksempelvis brannkonstabler og ambulansesjåfører)
Derav, hva betyr hjelpepleier med særaldersgrense?
Arbeidstakere med særaldersgrense på 65 jobber særlig i pleie- og omsorgssektoren. For eksempel som hjelpepleier eller sykepleier. Dette er typiske kvinnedominerte yrker. Av ansatte med særaldersgrense på 65 år er 88 prosent kvinner.

Når kan du gå av med pensjon?

Du kan ta ut alderspensjon fra og med måneden etter at du fyller 67 år. Hvis du har høy nok opptjening, kan du ta ut pensjon allerede fra måneden etter at du fyller 62 år.
Hvor kan jeg sjekke min pensjon?
Logg på hos Norsk Pensjon (www.norskpensjon.no) og din bank eller forsikringsselskap hvor du har dine eventuelle privat pensjonsavtaler. For detaljer om tjenestepensjon fra staten, logg på Statens pensjonskasse (www.spk.no).

Følgelig, hvem gjelder 85 års regelen for?

Hva er 85-årsregelen? Hvis du har en stilling med aldersgrense 65 år eller lavere, såkalt særaldersgrense, kan du fratre med pensjon fra tjenestepensjonsordningen inntil 3 år før denne aldersgrensen hvis summen av din alder og samlet medlemstid i KLP eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger er minst 85 år.
Du kan også spørre har sykepleiere særaldersgrense?
juli kan sykepleiere jobbe etter 65 år, selv om de har særaldersgrense. Sykepleierpensjonsloven § 6 får en ny bestemmelse fra : Personer som omfattes av denne loven, plikter å fratre stillingen ved første månedsskifte etter fylte 70 år.

Hvem kan jobbe på Pensjonistlønn?

Ansatte med særaldersgrense og som slutter etter «85-års»-regelen har alderspensjon, og kan derfor jobbe på pensjonistlønn. Du kan jobbe så mye du vil med pensjonistlønn uten å få redusert alderspensjonen din.
Hvor lenge har man lov til å jobbe alder? Man kan jobbe alder så lenge man ønsker det. Det er ingen aldersgrense for å jobbe.

Man kan også spørre hva er forskjellen på omsorgsarbeider og helsefagarbeider?

Det er mye forskjell på dette. Omsorgsarbeider tar seg av de syke, de eldre, de fysiske og psykiske funksjonshemmede. Helsearbeidere tar seg av de med sykdommer. De to yrkesgruppene har forskjellige arbeidsoppgaver.

By Hoffer

Når kan en helsefagarbeider gå av med pensjon? :: Hvor mye tjener Influensere?
Nyttige lenker