Hjem > H > Hva Er Særaldersgrense?

Hva er særaldersgrense?

Nokre stillingar har lågare aldersgrense enn 70 år. Det kallar vi særaldersgrense. Særaldersgrenser finn vi som oftast i yrke der det blir stilt særlege krav til fysiske og psykiske eigenskapar. Dei lågare aldersgrensene kan vere 65, 63 og 60 år.

Les mer

Tilsvarende, når kan man gå av med pensjon som hjelpepleier?

De fleste hjelpepleiere har særaldersgrense 65 år. De kan ta ut offentlig tjenestepensjon inntil tre år før aldersgrensen, dersom summen av alder og tjenestetid er minst 85 år. 85-års regelen gjelder ikke ved fratreden med oppsatt pensjonsrett, dvs. fratreden før vedkommende har rett til pensjon.
Du kan også spørre hva skjer med særaldersgrense?
Lovendringen innebærer at de som har særaldersgrense 60, 63 eller 65 år ikke lenger har plikt til å fratre stillingen sin, og kan fortsette å arbeide helt til den alminnelige aldersgrensen, som i staten er 70 år. Dette skjer tross kraftig motstand og sterke protester fra fagbevegelsen.

Hvilke yrker har særaldersgrenser?

En rekke stillinger innenfor brann og ambulanse, helsefagarbeidere, renholdspersonell, politi, fengselsansatte og militært personell er blant yrkesgruppene som har særaldersgrenser.
Du kan også spørre hvem gjelder 85 års regelen for?
Hva er 85-årsregelen? Hvis du har en stilling med aldersgrense 65 år eller lavere, såkalt særaldersgrense, kan du fratre med pensjon fra tjenestepensjonsordningen inntil 3 år før denne aldersgrensen hvis summen av din alder og samlet medlemstid i KLP eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger er minst 85 år.

Man kan også spørre hva betyr 85 års regelen?

Du kan som hovudregel ta ut alderspensjon frå Statens pensjonskasse inntil tre år før aldersgrensa dersom summen av alderen din og oppteningstida di er minst 85 år.
Når kan politiet gå av med pensjon?
fjernet Stortinget plikten til å fratre ved særaldersgrense, men ikke retten til å fratre. Lovendringen innebærer at de som har særaldersgrense 60, 63 eller 65 år ikke lenger har plikt til å fratre stillingen sin, og kan fortsette å arbeide helt til den alminnelige aldersgrensen, som i staten er 70 år.

Når må man gå av med pensjon i offentlig sektor?

Ved 70 år må han i utgangspunktet slutte i jobben, siden han da har nådd den øvre aldersgrensen for stillingen. Peders offentlige tjenestepensjon utgjør i utgangspunktet 66 prosent av lønnen han har når han slutter. Pensjonen skal imidlertid «samordnes» med pensjon fra folketrygden.
Hva er Pensjonistvilkår? Pensjonistvilkår er en ordning som gir pensjonister fordelaktige vilkår ved kjøp av varer og tjenester. Pensjonister får rabatter på en rekke produkter og tjenester, som for eksempel reiser, mat og drikke, klær, sko, husholdningsartikler og elektronikk. Pensjonistvilkår gjelder også for abonnement på dagligvarer, strøm, telefon og internett.

Følgelig, hva betyr miljøterapeut med særaldersgrense?

Miljøterapeut med særaldersgrense betyr at terapeuten har spesialisert seg på å jobbe med barn, ungdom eller voksne som har spesielle behov. De fleste miljøterapeuter jobber med barn, men noen jobber også med voksne eller ungdommer. De fleste miljøterapeuter har en bachelorgrad, men noen har en mastergrad.

By Sateia Armour

Hvor kan jeg sjekke min pensjon? :: Når kan en helsefagarbeider gå av med pensjon?
Nyttige lenker