Hjem > H > Hvem Har Ansvaret For Å Fremskaffe Utarbeide Fdv-Dokumentasjonen Og Til Hvem Skal Den Leveres Og Når Skal Den Leveres?

Hvem har ansvaret for å fremskaffe utarbeide FDV-dokumentasjonen og til hvem skal den leveres og når skal den leveres?

Hvem har ansvaret for å levere dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold? Det er ansvarlig søker som har ansvaret for å samle og sammenstille dokumentasjon for driftsfasen. Dokumentasjonen skal overleveres eier mot kvittering.

Les mer

I forhold til dette, hvem har ansvaret for å fremskaffe utarbeide fdv-dokumentasjonen?

Ansvarlig foretak har plikt til å utarbeide eller fremskaffe nødvendig dokumentasjon for driftsfasen. Søker skal samle dokumentasjonen og overlevere denne til byggverkets eier mot kvittering senest ved søknad om ferdigattest. Dette følger av SAK10 §§ 8-2, 12-2, 12-3 og 12-4. Følgelig, hvor finner vi krav til fdv dokumentasjon? § 21-10 . Ved ferdigattest skal det foreligge tilstrekkelig dokumentasjon for byggverkets og byggeproduktenenes egenskaper som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget (FDV-dokumentasjon).

Hvem har ansvaret for å oppbevare FDV-dokumentasjonen og hvor lenge skal denne oppbevares?

Dokumentasjon for driftsfasen skal overleveres til og oppbevares av eier av byggverket. Eier må sørge for at dokumentasjonen oppbevares på en betryggende måte og holdes ajour ved endringer i bruksforutsetninger eller fysisk utførelse i løpet av byggverkets levetid. I forhold til dette, når kreves fdv-dokumentasjon? Ved ferdigattest skal det «foreligge tilstrekkelig dokumentasjon over byggverkets, herunder byggeproduktenes, egenskaper som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget». Alle bygg, med noen få unntak, skal leveres med FDV-dokumentasjon. FDV-dokumentasjonen er på en måte byggets "bruksanvisning".

Dessuten, hva er sluttdokumentasjon?

Hva er egentlig sluttdokumentasjon, og hvorfor må du ha det? På fagspråket kalles det som oftest FDV-dokumentasjon, og enkelt forklart er det rett og slett en bruksanvisning for rommet eller bygget. FDV står for forvaltning, drift og vedlikehold. Hvilke krav er det til overlevering av FDV-dokumentasjon i forbindelse med søknad om utstedelse av ferdigattest? Overlevering av dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold. Det er krav om at søker senest ved søknad om ferdigattest skal ha fått nødvendig dokumentasjon for driftsfasen fremlagt av de ansvarlige foretak. Søker skal overlevere dokumentasjonen til byggverkets eier mot kvittering.

Når skal FDV-dokumentasjon leveres?

Overlevering og vedlikehold av FDV-dokumentasjon

Byggets FDV-dokumentasjon skal overleveres kunde når bygget er ferdig og tilfredsstille kravene i TEK10 og TEK17. Tidligere var det vanlig å overlevere dette i form av en ringperm med skilleark for bygningsdeler eller rom.
Hva er teknisk forvaltning? Teknisk forvaltning omfatter alt arbeid som utføres for å vedlikeholde og forbedre infrastrukturen til en bedrift eller organisasjon. Dette kan inkludere vedlikehold av bygninger, anlegg, maskiner og utstyr, samt planlegging og gjennomføring av forbedringsprosjekter. Teknisk forvaltning kan også omfatte forskning og utvikling, konstruksjon, installasjon og testing av nye teknologier.

Hva inngår i FDV?

FDV innebærer et kontinuerlig arbeid med å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere de tiltak som skal sikre at byggverket overholder kravene i byggteknisk forskrift.

By Aldon Kubick

Hvem utarbeider FDV? :: Hva vil det si at en lov er ufravikelig?
Nyttige lenker