Hjem > H > Har Jeg Særaldersgrense?

Har jeg særaldersgrense?

Nokre stillingar har lågare aldersgrense enn 70 år. Det kallar vi særaldersgrense. Særaldersgrenser finn vi som oftast i yrke der det blir stilt særlege krav til fysiske og psykiske eigenskapar. Dei lågare aldersgrensene kan vere 65, 63 og 60 år.

Les mer

Så hvilke stillinger har særaldersgrense?

Det som kjennetegner stillinger som har særaldersgrense er at jobben enten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning (slik som eksempelvis sykepleiere, renholdere og helsefagarbeidere), eller at jobben stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper (eksempelvis brannkonstabler og ambulansesjåfører)
Tilsvarende, når pensjonerer sykepleiere seg?
Aldersgrensen er 70 år for overordnede sykepleiere, sykepleiere i administrative stillinger og undervisningsstillinger, og 65 år for underordnede sykepleiere. Regler for hvilke stillinger som skal regnes som underordnede, administrative, overordnede eller undervisningsstillinger, fastsettes av departementet.

Hva er Særalderspensjon?

Dersom du har en stilling med særaldersgrense, har du fra ikke lenger plikt til å gå av med pensjon når du når aldersgrensen. Du kan fortsette å jobbe frem til den alminnelige aldersgrensen i offentlig sektor (70 år) dersom du ønsker det. Noen grupper, som ansatte i Forsvaret, er unntatt fra lovendringen.
Hvor kan jeg sjekke min pensjon?
Logg på hos Norsk Pensjon (www.norskpensjon.no) og din bank eller forsikringsselskap hvor du har dine eventuelle privat pensjonsavtaler. For detaljer om tjenestepensjon fra staten, logg på Statens pensjonskasse (www.spk.no).

Man kan også spørre hva betyr hjelpepleier med særaldersgrense?

Arbeidstakere med særaldersgrense på 65 jobber særlig i pleie- og omsorgssektoren. For eksempel som hjelpepleier eller sykepleier. Dette er typiske kvinnedominerte yrker. Av ansatte med særaldersgrense på 65 år er 88 prosent kvinner.
Når må du gå av med pensjon?
Hvis du er født i 1962 eller tidligere, kan du som hovedregel ta ut alderspensjon fra en offentlig pensjonsordning fra måneden etter at du er fylt 67 år. Hvis du allerede har tatt ut avtalefestet pensjon (AFP) eller særalderspensjon, vil vanlig alderspensjon bli utbetalt fra 67 år og erstatte disse tidligpensjonene.

Dessuten, når kan man gå av med pensjon som hjelpepleier?

De fleste hjelpepleiere har særaldersgrense 65 år. De kan ta ut offentlig tjenestepensjon inntil tre år før aldersgrensen, dersom summen av alder og tjenestetid er minst 85 år. 85-års regelen gjelder ikke ved fratreden med oppsatt pensjonsrett, dvs. fratreden før vedkommende har rett til pensjon.
Hva betyr 85 års regelen? 85 års regelen sier at man ikke kan drive virksomhet i Norge hvis man er 85 år eller eldre.

Du kan også spørre hvor mye kan pensjonert sykepleier jobbe?

En pensjonert sykepleier kan jobbe i en rekke stillinger. De fleste pensjonister jobber i helsevesenet, men de kan også jobbe i skoler eller barnehager. Noen pensjonister jobber også som rådgivere eller konsulenter.

By Gaye

Hvor lenge kan man jobbe som sykepleier? :: Hvor kan jeg sjekke min pensjon?
Nyttige lenker