Dirty Float Definisjon

En dirty float er en pengepolitikk der en sentralbank lar valutakursen til sin valuta svinge i et bånd, mens den intervenerer i markedet for å forhindre overdreven verdistigning eller depresiering utenfor båndet. Sentralbanken kan bruke en rekke ulike verktøy for å oppnå dette, inkludert å kjøpe eller selge valutaen i det åpne markedet, fastsette renter eller bruke kapitalkontroll.

Den største fordelen med en skitten flyter er at den lar et land opprettholde en viss grad av kontroll over sin valuta uten å måtte knytte den til en annen valuta. Dette kan være nyttig i tider med økonomisk usikkerhet, når et land kanskje vil unngå stabiliteten til en knutepunkt, men likevel ikke ønsker å se valutaen svinge for mye.

Den største ulempen med en dirty float er at den kan føre til perioder med høy inflasjon eller valutadevaluering dersom sentralbanken ikke er i stand til å administrere float effektivt. I tillegg kan en skitten flyte skape usikkerhet for bedrifter og investorer, siden de aldri vet når sentralbanken kan gripe inn i markedet.

Hva er forskjellen mellom valutasikring og strategisk sikring?

Hovedforskjellen mellom valutasikring og strategisk sikring er at valutasikring brukes for å beskytte mot svingninger i valutakursen, mens strategisk sikring brukes for å beskytte mot svingninger i prisen på en vare.

Valutasikring gjøres vanligvis ved å bruke derivater, som forwards, futures eller opsjoner. Målet er å minimere risikoen for tap som følge av endringer i valutakursen. For eksempel kan et selskap som eksporterer varer til et annet land sikre sin valutaeksponering ved å kjøpe valutaterminer. Dette betyr at selskapet vil motta en viss mengde av utenlandsk valuta i fremtiden, til en fast valutakurs. Hvis valutakursen beveger seg mot selskapet, vil det fortsatt motta samme beløp av utenlandsk valuta, og vil kunne bruke den til å betale sine utgifter.

Strategisk sikring gjøres vanligvis ved å kjøpe fysiske råvarer, som olje, gull eller hvete. Målet er å beskytte mot prissvingninger på varen. For eksempel kan et selskap som bruker olje som råstoff sikre sin eksponering ved å kjøpe oljefutures. Det betyr at selskapet vil motta en viss mengde olje i fremtiden, til en fast pris. Hvis oljeprisen går opp, vil selskapet fortsatt motta samme mengde olje, og vil kunne bruke den i produksjonsprosessen. Hva er forskjellen mellom en flytende valutakurs og en quizlet med fast valutakurs? En flytende valutakurs er en valutakurs som får bevege seg fritt i markedet, som svar på endringer i tilbud og etterspørsel. En festet valutakurs er en valutakurs som er fast, eller festet, til en annen valuta.

Hva betyr begrepet float i finans?

Når Federal Reserve (Fed) implementerer pengepolitikk, påvirker det etterspørselen etter og tilbudet av saldoer som innskuddsinstitusjoner (banker og kredittforeninger) har i Fed. Federal Reserve påvirker etterspørselen etter disse saldoene ved å betale renter på dem - en policy kjent som rente på reserver (IOR) - og ved å etablere et målområde for federal funds-renten. Den føderale fondsrenten er renten som innskuddsinstitusjoner låner ut saldo i Fed til andre depotinstitusjoner til over natten. Tilgangen på saldoer hos Fed påvirkes av reservekravene som Fed pålegger innskuddsinstitusjoner og av innskudds- og utlånsvirksomheten til innskuddsinstitusjoner og andre finansforetak.

Etterspørselen etter saldo i Fed øker når Fed implementerer ekspansiv pengepolitikk – for eksempel ved å senke målrenten for føderale fond – fordi innskuddsinstitusjoner kan tjene en høyere avkastning på saldoene sine ved å låne dem ut over natten enn de kan ved å holde dem hos Fed. Økningen i etterspørselen etter saldo i Fed legger et oppoverpress på federal funds-renten. Fed kan kompensere for dette presset ved å betale renter på reserver, noe som øker kostnaden for depotinstitusjoner ved å holde saldo i Fed. Når Fed betaler renter på reserver, sies det å gi "IOR float."

Begrepet "float" kan også referere til hvor lang tid som går mellom når en depotinstitusjon foretar en betaling til en kunde og når betalingen er endelig oppgjort – det vil si når midlene overføres fra depotinstitusjonens konto hos Fed til kundens konto hos depotinstitusjonen. For eksempel, når en kunde skriver en sjekk, presenteres sjekken til depotinstitusjonen for betaling, og depotinstitusjonen betaler vanligvis sjekken ved å belaste kundens konto og overføre midlene til betalingsmottakerens konto.Imidlertid kan depotinstitusjonen faktisk ikke sende midlene til betalingsmottakerens bank før

Hva er typene valutakurser?

Det er tre hovedtyper av valutakurser:

1. Spotkursen er gjeldende valutakurs som en valuta kan veksles med til en annen.

2. Terminkursen er valutakursen som en valuta kan veksles med til en annen på en fremtidig dato.

3. Byttekursen er valutakursen som en valuta kan veksles med til en annen i en periode. Hvilket av følgende er et eksempel på direkte intervensjon i valuta? Kjøp av utenlandsk valuta av et lands sentralbank for å stabilisere verdien av egen valuta er et eksempel på direkte intervensjon i utenlandsk valuta.