Definisjon av repeterende lån (RPL)

Et tilbakebetalt lån er definert som et lån som tidligere var forfalt, men som nå er løpende på utbetalinger. For å kvalifisere som et gjenopptjenende lån, må låntakeren ha utført minst tre påfølgende månedlige innbetalinger i tide. Denne statusen gis ofte til lån som har blitt modifisert eller omstrukturert på en eller annen måte, for eksempel gjennom et lånemodifiseringsprogram. Hva er betingelsene for et boliglån? Et boliglån er et lån med pant i fast eiendom. Lånet er typisk for en løpetid på 15 til 30 år og låntakeren betaler månedlige i løpet av den tiden. Renten på et boliglån er typisk lavere enn renten på andre typer lån, som kredittkort eller personlige lån. De månedlige innbetalingene på et boliglån er typisk høyere enn de månedlige innbetalingene på andre typer lån, fordi lånet nedbetales over lengre tid. Hva er et misligholdt førstelån? Et misligholdt førstelånslån er et boliglån som er misligholdt, noe som betyr at låntakeren har unnlatt å foreta de nødvendige betalingene. Utlåner kan utelukke eiendommen for å få tilbake den utestående lånesaldoen.

Hvordan beregnes misligholdte lån?

Beregningen av misligholdte lån varierer avhengig av institusjon og type lån. Generelt er et misligholdt lån definert som et lån som er mer enn 90 dager forsinket eller misligholdt. Noen institusjoner kan imidlertid definere et misligholdt lån som et lån som er mer enn 60 dager forsinket.

Hva er forskjellen mellom tapte lån og misligholdte lån?

Usikrede lån er lån der låntaker har gått glipp av en eller flere betalinger, men långiver fortsatt forventer å bli tilbakebetalt i sin helhet. Misligholdte lån er lån hvor låntaker har gått glipp av så mange betalinger at långiver har avskrevet dem som tap.

Hva er hovedårsakene til misligholdte lån?

Det er noen grunner til at et lån kan bli misligholdt:

1) Låntakeren kan ha mistet jobben eller opplevd en betydelig inntektsnedgang, noe som gjør det vanskelig å holde tritt med lånebetalingene.

2) Låntakeren kan ha tatt på seg for mye gjeld, noe som gjør det vanskelig å betale på alle lånene sine.

3) Låntakeren kan ha opplevd en uventet medisinsk nødsituasjon eller andre økonomiske tilbakeslag, som gjør det vanskelig å betale lånet.

4) Låntakeren kan rett og slett ha gjort en feil i budsjetteringen, noe som førte til at de kom på etterskudd med lånebetalingene.

Hvis en låntaker kommer på etterskudd med sine lånebetalinger, kan långiver til slutt klassifisere lånet som misligholdt. Dette betyr at låntaker står i fare for å misligholde lånet, og långiver kan ta skritt for å inndrive den utestående lånesaldoen.