Definerer begrenset felleselement

Et definerende begrenset felleselement er et element i et boligsameie eller andelslag som er utpekt til eksklusiv bruk av en bestemt gruppe andelseiere, som definert i sameiet eller andelslagets styringsdokumenter.

Hva anses som et vanlig element? Et felleselement anses generelt å være enhver del av et sameie eller andelseiendom som eies av alle andelseierne i udelte interesser. Vanlige elementer kan omfatte bygningens eksteriør, gangene, lobbyer, rekreasjonsfasiliteter og andre områder som brukes til felles av beboerne på eiendommen.

Hva er forskjellen mellom felles element og begrenset felles element?

Felleselementet i et sameie eller andelslag er generelt luftrommet innenfor eiendommens grenser. Hver andelseier eier en del av felleselementene og har en udelt interesse i dem. Det felles elementet kan omfatte bygningens eksteriør, gangene, lobbyer, trapper, heiser og rekreasjonsfasiliteter. I noen tilfeller omfatter felleselementet også grunnen eiendommen er bygget på.

Det begrensede felleselementet er en del av felleselementet som er reservert for eksklusiv bruk av en bestemt andelseier eller eiere. Begrensede felleselementer kan omfatte balkonger, terrasser, bod og parkeringsplasser.

Hvilket av følgende er et eksempel på et begrenset felles element?

Et begrenset felleselement er et element i et sameie- eller huseierlag som er utpekt til eksklusiv bruk for en bestemt andelseier eller gruppe av andelseiere, og er ikke underlagt den alminnelige bruksretten for alle foreningens medlemmer.

Et eksempel på et begrenset felleselement vil være en lagringsenhet som er tilordnet en spesifikk borettslagsenhet, og som kun kan nås av eieren av den enheten.