Defensive aksjer

En defensiv aksje er en type verdiaksjer som vanligvis er mindre volatile og mer motstandsdyktige mot markedsnedganger enn det totale markedet. Defensive aksjer har en tendens til å være store, veletablerte selskaper med sterke balanser og en historie med å betale utbytte.

Selv om defensive aksjer kanskje ikke overgår markedet i oksemarkeder, har de en tendens til å holde seg bedre enn markedet under bjørnemarkeder. Av denne grunn brukes defensive aksjer ofte som en måte å sikre seg mot markedsrisiko.

Det finnes en rekke forskjellige måter å måle de defensive egenskapene til en aksje. Noen vanlige mål inkluderer beta, pris-til-inntjening (P/E)-forhold og utbytteavkastning.

Er Amazon en defensiv aksje?

Ja, Amazon er en defensiv aksje.

Her er noen viktige punkter å vurdere:

1. Amazon har en historie med sterk inntektsvekst, selv under økonomiske nedgangstider.

2. Amazon har en diversifisert forretningsmodell, med flere inntektsstrømmer.

3. Amazon har en sterk balanse, med lite gjeld.

4. Amazon er et globalt selskap, med tilstedeværelse i mange forskjellige land.

5. Amazon har et sterkt merkenavn og er markedsleder i mange kategorier.

Alle disse faktorene gjør Amazon til en defensiv aksje, noe som betyr at den er mindre sannsynlig å bli påvirket av økonomiske nedgangstider enn andre aksjer.

Hvordan velger jeg en defensiv aksje? Det er et par ting du bør vurdere når du velger en defensiv aksje. Først vil du se etter selskaper med sterke fundamentale forhold som er mindre sannsynlig å bli påvirket av økonomiske nedgangstider. Dette inkluderer selskaper med sterk markedsandel, høye etableringsbarrierer og lavt gjeldsnivå. Du vil også se etter selskaper som betaler regelmessig utbytte, da disse kan gi litt stabilitet i tøffe tider. Til slutt vil du sørge for å diversifisere porteføljen din ved å investere i en rekke forskjellige defensive aksjer. Dette vil bidra til å redusere din totale risiko. Hva er aggressive og defensive aksjer? Det er to typer aksjer: aggressive og defensive. Aggressive aksjer er de som er mer volatile og har en tendens til å gå opp og ned i verdi oftere. De er vanligvis dyrere og gir høyere potensiell avkastning. Defensive aksjer, på den annen side, er mer stabile og har en tendens til å holde verdien bedre. De er vanligvis billigere og gir lavere potensiell avkastning.

Er verdiaksjer sykliske eller defensive?

Verdiaksjer er de som handles til en lavere pris i forhold til deres grunnleggende forhold, for eksempel inntjening eller bokført verdi. De anses ofte for å være "undervurdert" av markedet og kan være modne for en snuoperasjon.

Verdiaksjer har en tendens til å være mer sykliske enn defensive. Dette betyr at de er mer følsomme for økonomiske sykluser og har en tendens til å prestere bedre når økonomien ekspanderer. Imidlertid har de også en tendens til å underprestere i perioder med økonomisk nedgang.

Så, for å svare på spørsmålet, er verdiaksjer mer sykliske enn defensive, men de kan fortsatt være en god investering i perioder med økonomisk vekst. Hva er tekniske nivåer i aksjer? Tekniske nivåer i aksjer er ikke annet enn prisnivåer som en aksje har funnet støtte eller motstand på tidligere. Disse nivåene kan brukes av tradere for å hjelpe med å ta beslutninger om hvor de skal gå inn eller ut av en handel.