Hva er brutto nasjonale besparelser?

Når vi snakker om Gross National Savings (ANB), refererer det til den totale besparelsen som finnes i et land. Nevnte besparelser kan investeres i ham selv eller i resten av verden, og de eksisterer: både offentlig sparing og privat sparing. Førstnevnte refererer til besparelser fra offentlige administrasjoner eller staten, mens de private er til familier … Les mer