Commodity Channel Index (CCI) Definisjon og bruk

Commodity Channel Index (CCI) er en momentumoscillator som brukes i teknisk analyse som måler det nåværende prisnivået i forhold til et gjennomsnittlig prisnivå over en bestemt tidsperiode. CCI svinger rundt en nulllinje og brukes til å identifisere overkjøpte og oversolgte forhold i markedet. CCI kan brukes på en hvilken som helst tidsramme, men brukes oftest på daglige, ukentlige eller månedlige diagrammer.

CCI beregnes ved å bruke følgende formel:

CCI = (Gjeldende pris – snittpris) / (0,015 x gjennomsnittlig avvik)

hvor:

Gjeldende pris er den nyeste prisen

Gjennomsnittlig pris er gjennomsnittet av prisene over den angitte tidsperioden

Gjennomsnittlig avvik er gjennomsnittet av den absolutte verdien av differansen mellom gjeldende pris og gjennomsnittsprisen over den angitte tidsperioden

CCI har typisk en senterlinje på 100. Verdier over 100 indikerer at dagens pris er over gjennomsnittsprisen, mens verdier under 100 indikerer at dagens pris er under gjennomsnittsprisen. CCI-verdier over 200 regnes som overkjøpt, mens CCI-verdier under -200 regnes som oversolgt.

CCI kan brukes som en frittstående indikator eller i forbindelse med andre tekniske indikatorer for å danne et handelssystem. En vanlig CCI handelsstrategi er å kjøpe når CCI krysser over -100 (oversolgt) og å selge når CCI krysser under 100 (overkjøpt). Er CCI en god indikator? Svaret på dette spørsmålet er at det avhenger av hvem du spør. Noen tradere mener at CCI er en god indikator, mens andre mener at den ikke er like nyttig. Til syvende og sist er det opp til den enkelte trader å bestemme om de mener CCI er en god indikator for deres handelsstil.

Er CCI en ledende eller hengende indikator? Svaret på dette spørsmålet avhenger av hvordan CCI brukes. Generelt sett anses CCI som en ledende indikator, fordi den kan brukes til å forutsi fremtidige prisbevegelser. Imidlertid kan CCI også brukes som en etterslepende indikator, fordi den kan brukes til å bekrefte prisbevegelser som allerede har skjedd.

Hvilken er bedre RSI eller MFI?

Både Relative Strength Index (RSI) og Money Flow Index (MFI) er momentumindikatorer som kan brukes til å måle styrken til en trend.

RSI er et mål på forholdet mellom opp- og ned-bevegelser over en gitt tidsperiode, vanligvis 14 perioder. Det beregnes ved å bruke følgende formel:

RSI = 100 - 100/(1 + RS)

hvor RS = Gjennomsnittlig gevinst / gjennomsnittlig tap

MFI er et mål på styrken til pengestrømmen inn og ut av et verdipapir. Den beregnes ved å bruke følgende formel:

MFI = 100 - 100/(1 + MF)

hvor MF = Pengestrøm / Pengestrømforhold

Begge indikatorene varierer fra 0 til 100, med avlesninger over 70 indikerer overkjøpte forhold og målinger under 30 indikerer oversolgte forhold.

Når man sammenligner de to indikatorene, er hovedforskjellen at RSI kun vurderer prisbevegelser, mens MFI også vurderer volum.

RSI er en god indikator å bruke når du ser på et verdipapir som ikke handles på mye volum, mens MFI er en bedre indikator å bruke når du ser på et verdipapir med høyt volum.

Hvordan beregnes forbrukernes tillit?

Det finnes en rekke måter å måle forbrukernes tillit på, men den vanligste metoden er Conference Board's Consumer Confidence Index (CCI). CCI er basert på en månedlig undersøkelse av 5000 amerikanske husholdninger. Respondentene blir bedt om å vurdere tilliten til økonomien på en skala fra 0-100, hvor 100 er den mest sikre. CCI beregnes deretter ved å ta prosentandelen av respondentene som vurderer selvtilliten sin som "høy" eller "svært høy" minus prosentandelen som vurderer selvtilliten sin som "lav" eller "svært lav".

Hva er CCI Tradingview?

CCI (Commodity Channel Index) er en momentumoscillator som brukes til å måle overkjøpte og oversolgte forhold i markedet. CCI beregner forskjellen mellom gjeldende pris og gjennomsnittspris over en spesifisert tidsperiode. CCI-avlesninger over +100 indikerer overkjøpte forhold, mens avlesninger under -100 indikerer oversolgte forhold.

CCI-indikatoren ble utviklet av Donald Lambert på slutten av 1970-tallet og ble opprinnelig designet for råvaremarkeder. Imidlertid kan indikatoren brukes på ethvert marked, inkludert aksjer, futures og forex.

Det finnes en rekke forskjellige måter å tolke CCI-indikatoren på, men en av de mest populære er å se etter avvik mellom CCI og prisen. En bearish divergens oppstår når CCI gjør nye høyder mens prisen gjør nye nedturer. Dette er en indikasjon på at den nåværende opptrenden mister momentum og kan være i ferd med å snu.

En bullish divergens oppstår når CCI gjør nye nedturer mens prisen gjør nye høyder. Dette er en indikasjon på at den nåværende nedadgående trenden mister momentum og kan være i ferd med å snu.

CCI-indikatoren kan også brukes til å identifisere overkjøpte og oversolgte forhold i markedet. CCI-avlesninger over +100 indikerer overkjøpte forhold, mens avlesninger under -100 indikerer oversolgte forhold.