Blue Chip Swap Definisjon

En blue chip swap er en avtale mellom to motparter om å utveksle kontantstrømmene til to forskjellige instrumenter. Instrumentene kan enten være gjelds- eller egenkapitalpapirer. Begrepet "blue chip" refererer til kredittkvaliteten til de underliggende instrumentene. I en blue chip swap samtykker den ene motparten til å betale den andre motparten differansen mellom de to instrumentenes kontantstrømmer.

Formålet med en blue chip swap er å spekulere i kredittkvaliteten til de underliggende instrumentene. Hvis kredittkvaliteten til instrumentet forbedres, vil verdien av byttet øke. Omvendt, hvis kredittkvaliteten til instrumentet forringes, vil verdien av byttet avta.

Bytteavtalen kan brukes til å sikre seg mot risikoen for kredittforringelse. For eksempel, hvis en investor har en obligasjon som er i ferd med å bli nedgradert, kan investoren inngå en blue chip swap for å oppveie verditapet på obligasjonen.

Hva er et annet ord for blue chip?

En blue chip er et børsnotert selskap med en historie med stabil vekst av høy kvalitet og lønnsomhet. Begrepet er avledet fra poker, hvor blå sjetonger representerer de mest verdifulle sjetongene.

Selv om det ikke finnes noen perfekt ekvivalent, brukes begrepet "blue chip" noen ganger for å beskrive selskaper med lignende egenskaper i andre land. For eksempel, i Japan, brukes begrepet "blue chip" noen ganger for å beskrive selskaper i Nikkei 225-aksjeindeksen.

Hva forklarer blue chip-selskaper med et eksempel?

Et blue chip-selskap er et stort, veletablert og økonomisk stabilt selskap som har en historie med konsekvent å betale utbytte. Blue chip aksjer anses å være en trygg investering, selv i tider med økonomisk uro.

Noen eksempler på blue chip-selskaper inkluderer Coca-Cola, IBM, Johnson & Johnson og Procter & Gamble. Disse selskapene har alle vært i virksomhet i mange år og har dokumentert lønnsomhet. Hvor mange aksjer er blue chip? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, siden begrepet "blue chip" ikke er en universelt akseptert betegnelse. Generelt er imidlertid "blue chip"-aksjer vanligvis de til store, veletablerte selskaper med en historie med sterke økonomiske resultater.

Er Tesla en blue-chip?

Tesla er et børsnotert selskap på Nasdaq-børsen. Som sådan regnes det som en blue-chip aksje. Teslas markedsverdi per februar 2021 var over 800 milliarder dollar, noe som gjør det til et av de mest verdifulle selskapene i verden.

Teslas blue-chip-status skyldes delvis dens sterke økonomiske resultater. Selskapet har rapportert positiv inntjening i hvert av de fire siste kvartalene. Teslas inntekter og fortjeneste har vokst raskt de siste årene, ettersom elbilmarkedet har tatt av. I 2020 nådde Teslas inntekter 31,5 milliarder dollar, opp fra 24,6 milliarder dollar i 2019. Nettoinntekten økte til 8,8 milliarder dollar, sammenlignet med bare 862 millioner dollar i 2019.

Teslas blue-chip-status skyldes også merkevarekjennelsen. Tesla er en av de mest kjente elbilprodusentene i verden. Selskapets produkter er svært ettertraktede, og bilene blir ofte hyllet for sin banebrytende teknologi og design. Teslas merkevarekapital er verdt milliarder av dollar.

Teslas blue-chip-status gir den visse fordeler. For det første er det mindre sannsynlig at Tesla blir påvirket av volatilitet i aksjemarkedet enn mindre, mindre veletablerte selskaper. Blue-chip-aksjer blir også generelt sett på som mer stabile og mindre risikable. Dette gjør dem attraktive for store institusjonelle investorer, som ofte viker unna mer risikofylte investeringer.

Teslas blue-chip-status har imidlertid noen ulemper. Den ene er at Tesla ofte sammenlignes med andre blue-chip-selskaper, som General Motors og Ford. Dette kan gjøre det vanskelig for Tesla å skille seg ut fra konkurrentene. En annen ulempe er at Teslas høye aksjekurs kan gjøre det vanskelig for individuelle investorer å kjøpe aksjer.

Hva er blue chip eksempel?

En blue chip er en aksje med en historie med sterk ytelse og et rykte for pålitelighet. Disse aksjene er vanligvis fra store, veletablerte selskaper med en historie med å betale utbytte. Mange blue chip-aksjer er kjente navn, som Coca-Cola, IBM og Johnson & Johnson.