Chip-And-PIN-kortdefinisjon

Et Chip-And-PIN-kort er et kreditt- eller debetkort som inneholder en liten mikrobrikke som lagrer informasjon om kortinnehaveren og deres konto. Brikken leses av en kortleser når kortet settes inn i maskinen. Kortholder taster deretter inn PIN-koden (Personal Identification Number) i maskinen, som bekrefter at kortinnehaveren er den rettmessige eieren av kortet. Chip-og-PIN-kort er sikrere enn … Les mer

Corner

Et hjørne er en situasjon der en spekulant (en investor som handler i verdipapirer for å tjene på kortsiktige kursendringer) eller en gruppe spekulanter har kjøpt opp så mye av et bestemt verdipapir at de kan kontrollere prisen. Dette kan gjøres ved å kjøpe opp alle tilgjengelige aksjer i verdipapiret, eller ved å kjøpe et … Les mer