Chaikin Oscillator Definisjon

Chaikin Oscillator er en teknisk analyseindikator laget av Marc Chaikin, som tidligere var en market maker på NYSE-gulvet. Chaikin-oscillatoren er forskjellen mellom akkumulerings-/distribusjonslinjen (A/D) og 3-perioders eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA) til A/D.

A/D-linjen er en løpende sum av volumet for hver periode, som deretter jevnes ut ved hjelp av en EMA. Chaikin Oscillatoren er designet for å vise om volumet strømmer inn eller ut av et verdipapir.

Når Chaikin Oscillatoren er positiv, betyr det at volumet strømmer inn i sikkerheten, som generelt blir sett på som et bullish tegn. Når Chaikin Oscillatoren er negativ, betyr det at volumet strømmer ut av sikkerheten, som generelt blir sett på som et bearish tegn.

Chaikin Oscillatoren kan brukes som en frittstående indikator eller i forbindelse med andre tekniske indikatorer for å danne en handelsstrategi.

Hvordan ser du smart pengeaktivitet på diagrammet ditt?

Det første trinnet er å identifisere de smarte pengeklyngene på diagrammet ditt. Dette er områdene hvor de store institusjonelle investorene mest sannsynlig vil være aktive. For å gjøre dette, må du se etter områder med høyt volum og stram prishandling.

Det neste trinnet er å se etter tegn på smart pengeaktivitet. Disse kan inkludere ting som plutselige prisoppganger eller plutselige endringer i volum. Du vil også se etter tilfeller der prisen ser ut til å følge et bestemt mønster.

Når du har identifisert smarte pengeklyngene på diagrammet ditt, er neste trinn å se etter tegn på smarte pengeaktivitet. Disse kan inkludere ting som plutselige prisoppganger eller plutselige endringer i volum. Du vil også se etter tilfeller der prisen ser ut til å følge et bestemt mønster.

Hvis du ser noen av disse tegnene, er det en god indikasjon på at smartpengene er aktive i det aktuelle området. Dette kan være et godt tidspunkt å enten gå inn eller ut av en handel.

Hva er Chaikin-pengestrømmen?

Chaikin-pengestrømmen (CMF) er en teknisk indikator som brukes av tradere for å måle kjøps- og salgspress i markedet. Indikatoren beregnes ved å summere pengestrømvolumet for hver periode og deretter dele på det totale volumet for perioden.

Pengestrømvolumet beregnes ved å multiplisere volumet for perioden med sluttkursen, og deretter legge til eller trekke dette beløpet fra forrige periodes pengestrømvolum, avhengig av om lukkekursen er over eller under periodens åpne. pris.

Hvis lukkekursen er over åpningskursen, er pengestrømvolumet for perioden positivt, og hvis lukkingskursen er under åpningskursen, er pengestrømvolumet for perioden negativt.

Chaikin-pengestrømindikatoren brukes vanligvis til å identifisere bullish og bearish trender i markedet, samt potensielle vendepunkter. En lesning over 0,0 indikerer kjøpspress, mens en lesning under 0,0 indikerer salgspress.

Chaikin-pengestrømindikatoren kan brukes på en hvilken som helst tidsramme, men er mest brukt på daglige eller ukentlige diagrammer.

Hvordan tolker du en Aroon-indikator?

Aroon-indikatoren er en teknisk indikator som brukes til å måle styrken til en trend. Indikatoren består av to linjer, Aroon Up-linjen og Aroon Down-linjen.

Aroon Up-linjen måler antall dager siden siste 25-dagers høyeste. Aroon Down-linjen måler antall dager siden siste 25-dagers laveste nivå.

En avlesning på 100 på Aroon Up-linjen indikerer at den siste 25-dagers høyeste var for 25 dager siden. En lesning på 0 på Aroon Up-linjen indikerer at den siste 25-dagers høyeste var i dag.

En avlesning på 100 på Aroon Down-linjen indikerer at den siste 25-dagers laveste var for 25 dager siden. En lesning på 0 på Aroon Down-linjen indikerer at den siste 25-dagers laveste var i dag.

avlesninger fra Aroon-indikatoren kan brukes til å identifisere styrken til en trend. En sterk opptrend indikeres når Aroon Up-linjen er over 70 og Aroon Down-linjen er under 30. En sterk nedtrend er indikert når Aroon Up-linjen er under 30 og Aroon Down-linjen er over 70.

The Aroon indikator kan også brukes til å identifisere trendvendinger. En bullish reversering indikeres når Aroon Up-linjen beveger seg fra under 30 til over 70. En bearish reversering indikeres når Aroon Down-linjen beveger seg fra over 70 til under 30.

Hvilke indikatorer bruker hvaler?

Hvaler, eller store investorer, bruker ofte en rekke indikatorer for å ta beslutninger om når de skal kjøpe eller selge et verdipapir. Noen av de mest populære indikatorene inkluderer glidende gjennomsnitt, trendlinjer, støtte- og motstandsnivåer og Fibonacci-nivåer. Disse indikatorene kan brukes til å identifisere potensielle områder der et verdipapir sannsynligvis vil snu retning.

Hvordan tolker du en akkumulerings-/fordelingsindikator?

Akkumulerings-/fordelingsindikatoren brukes til å måle strømmen av penger inn og ut av et verdipapir. Dette gjøres ved å ta differansen mellom lukkekurs og høypris for dagen, og legge dette til volumet for dagen. Hvis lukkeprisen er høyere enn den høye prisen, blir volumet for dagen lagt til indikatoren. Hvis lukkeprisen er lavere enn den høye prisen, trekkes volumet for dagen fra indikatoren.