Hva er en kapitalnota?

En kapitalseddel er et gjeldspapir utstedt av et selskap for å skaffe kapital. Kapitalnotater har vanligvis en forfallsdato på fem til syv år og betaler renter halvårlig. Inntektene fra salg av kapitalsedler brukes vanligvis til å finansiere arbeidskapitalbehov eller til å finansiere kapitalutgifter. Er kapitalsedler en god investering? Kapitalsedler er en type gjeldssikkerhet som vanligvis … Les mer