Hva er forhandling?

Begrepet forhandling, nøkkelen til å forstå verden virksomhet, refererer til prosessen med utveksling av informasjon og løfter der to eller flere interesserte griper inn. Disse partiene, som har felles interesser, prøver å oppnå en felles avtale som fordeler dem likt. Gitt at det mest karakteristiske trekket ved forhandling er kraften i samhandling mellom involverte parter, … Les mer