Materialdeltakelsestester Definisjon

De materielle deltakelsestestene er et sett med IRS-regler som avgjør om en person anses å være vesentlig deltagelse i en forretningsaktivitet. Det er fire tester som kan brukes til å fastslå materiell deltakelse, og en person må oppfylle minst én av dem for å bli vurdert som vesentlig deltakende. Den første testen er den «vanlige, … Les mer